” Raj je djetinjstvo, čistilište put od osjećaja do razuma, a pakao nepoštivanje razuma.”

IVAN BRADVICA

PODIJELI