„U Novome zavjetu, ljubav je više glagol nego imenica. Ona je više povezana sa djelovanjem nego sa osjećajima. Poziv na ljubav nije toliko poziv na određeno stanje osjećaja koliko je na kvalitetu djelovanja“.

R. C. Sproul

PODIJELI