“Posmatraj čovjeka. I ako vidiš da se nikada ne koleba, ne predomišlja, da je siguran u sebe i da potpuno vjeruje u ono što kaže, i samo u to, da ne zna ni za oklijevanje, ni za kajanje poslije nje – znaj da je taj čovjek kurva ili kurvin sin. I kloni ga se koliko možeš.”

(Ivo Andrić)

PODIJELI