“Kad starac pogriješi, kaže se da je sišao s pameti; kad mlad čovjek pogriješi kaže se da još nije došao pameti.”

Korejska poslovica

PODIJELI