“Jedini razlog zašto mnogi misle da je teško spoznati Božje postojanje i bit duše je to što svoj duh nikada ne odvajaju od osjetila i ne izdižu ga iznad tjelesnoga svijeta.”

René Descartes, 1596-1650, francuski filozof, matematičar i prirodoslovac

PODIJELI