“Evanđelje je najljepši dar koji je Bog poklonio svijetu.” 

Montesquieu, 1689 – 1755, socijalni kritičar, politički mislilac

PODIJELI