Što je neka krepost više usmjerena na neko zajedničko dobro, to je ona i višeg stupnja.

Sv.Toma Akvinski

PODIJELI