Neuspjeh je nevažan. Potrebna je hrabrost da bi se napravila budala od sebe.

Charlie Chaplin

PODIJELI