Silno pričanje o sebi može biti i sredstvo za prikrivanje.

Aforizam

PODIJELI