“Konačno, moramo umrtviti svoj sluh i svoj dodir: sluh tako što ćemo izbjegavati slušanje svih sablažnjivih razgovora; dodir tako što ćemo biti posve oprezni kako prema drugima tako i prema samima sebi.“

Sv. Alfonz Liguori (1696. – 1787.)

PODIJELI