Ustrajte u dobroj vjeri i pravednosti prema svim zemljama; budite u miru i slozi sa svima; ako religija i moral propisuju takvo ponašanje, onda zacijelo tako treba postupati i djelotvorna politika.

George Washington

PODIJELI