Marija i Crkva

81
“Obje su majke, obje su djevice. Obje su začele po istom Duhu bez požude. Obje su bez grijeha Bogu Ocu porodile potomstvo. Ona je bez ikakva grijeha porodila tijelu glavu, ova je otpuštenjem svih grijeha (u skrušenoj ispovijedi) rodila glavi tijelo. Obje su majke Kristove, ali jedna bez druge nije porodila čitavoga Krista.
Zato što se u Bogu nadahnutom Pismu govori općenito o djevičanskoj majci Crkvi, s pravom se to posebno pripisuje Djevici Mariji.
Svaka vjerna duša je zaručnica Božje Riječi, Kristova majka, kći i sestra, djevica i plodna na svoj način.
Božja Riječ nam govori:”Evo mati moja i braća moja! Jer tko čini volju Oca mojega na nebesima, taj mi je brat, sestra i mati.” (Mt 12, 49-50)
Dakle, sama Božja mudrost, govori općenito o Crkvi, posebno o Mariji, a pojedinačnoj o vjernoj duši. Govori da će boraviti u baštini Gospodnjoj, a Gospodnjom se baštinom smatra općenito Crkva, posebno Marija, a pojedinačno svaka vjerna duša.
U šatoru Marijina krila Krist je boravio devet mjeseci, u vjerskom šatoru Crkve boravit će do svršetka svijeta, a u poznavanju i ljubavi vjerne duše boravit će navijeke.”
Iz Govora blaženog Izaka, opata samostana Stella, 1862 – 1863
PODIJELI