Male zgode iz života velikih glazbenika (5) – J. S. Bach (3)

484

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685.-1750.) (3.)

GLAZBENO STVARALAŠTVO

Bachovo stvaralačko djelo je bogato i veliko, a imamo li na umu da je gotovo polovina njegova opusa izgubljena, možemo slobodno reći da je najplodniji glazbenik svih vremena. Genijalnost mu nije toliko u pronalaženju novih glazbenih oblika, koliko u intenzivnom produbljivanju naslijeđenih oblika svoga vremena. Mnogo prerađuje postojeće kompozicije ugrađujući ih u nove, težeći za potpunijom i zrelijom obradom ranijih zamisli. Svoju Toccatu i fugu u d – molu, napisao je s nepunih dvadeset godina. Pisana je retoričko-govorničkim figurama, kao njegov prosvjed protiv kuge koja je u njegovo vrijeme usmrtila mnoštvo ljudi.
Povod za komponiranje, u najvećoj mjeri kod Bacha je «službena dužnost». U neprestanoj trci da prehrani svoju mnogobrojnu obitelj, znao je govoriti – Ja stvaram glazbu da bih preživio, a ne za vječnost. Dok su u Weimaru zastupljene orguljska kompozicija i kantate u Cöthenu najviše sklada orkestralnu, komornu i klavirsku glazbu, a u Leipzigu crkvena djela. Nailazimo i na djela koja nisu naručena niti namijenjena izvedbi, kao Missa u h – molu koja je neuporabljiva za crkveno bogoslužje.
Bach je istovremeno sjajan improvizator bujne mašte, precizan tehničar, nadahnuti pjesnik i učenjak, priprosti građanin pun humora, strogi odgojitelj, ozbiljan filozof i duboki teolog. On redovito čita i nadahnjuje se u skladanju, na Lutherovom njemačkom prijevodu Biblije i teološkim knjigama. Pohvale na njega nikada nisu ostavljale poseban dojam, samo ga je razveseljavalo priznanje vrsnih glazbenika. – Ja sviram, znao je govoriti, za najboljega glazbenika na svijetu. On možda nije tu, ali ja sviram kao da je tu. O crkvenoj glazbi, kojoj se posvetio piše – Kod pobožne glazbe, Bog je uvijek prisutan svojom milosnom prisutnošću.
Bach je za Korizmu i Veliki tjedan napisao svoja najveća djela, Muku po Mateju i Muku po Ivanu, koja su najviše uzburkala njegovu dušu. Pripovijeda se da je njegova žena Anna Magdalena neočekivano ušla u sobu dok je pisao solo alt Ah Golgota iz Muke po Mateju. Uzrujala se vidjevši njegovo inače mirno lice, koje je bilo sasvim pepeljasto u znoju i suzama.
Bach je znao pripovijedati, da je sâm Bog zapečatio njegovo bavljenje glazbom i stvorio od njega crkvenoga glazbenika. Toliko je volio orgulje da je više puta s jednim prijateljem koji je stiskao mjehove, usred noći odlazio u crkvu svirajući sve dok jutarnje crvenilo ne bi zažarilo istočne prozore. Iskreno je religiozan i svom vjerskom stavu podređuje glazbenu misao, ali se istodobno predaje radosti umjetničkoga stvaralaštva, ujedno razmičući glazbene granice, daleko izvan religioznoga okvira. Bach nije čovjek ispraznog mudrovanja, nego trijezan i oštrouman mislilac, oštar kritičar negativnih društvenih pojava, naklonjen radostima života, koji istodobno bez straha iščekuje smrt.
Napisao je poznati koral (Jesus bleibet meine Freude) Isus mi je svagda radost 1723. godine, povodom smrti jedne udovice. Dao je da se pjeva za sahranu nad otvorenim grobom. Ovaj koral uglavnom se pjeva za Božić, ali je zanimljiva njegova prvotna zamisao djela, kojim očituje kršćansko i radosno shvaćanje smrti i uskrsnuća.

Veliki dio Bachove glazbe bavi se zagrobnim i svetim temama. Oni koji su ga pobliže poznavali, bili su iznenađeni što je skladao i jedno humoristično djelo Kantata o kavi. Volio je priču kojoj se mogao nasmijati, a mnogo je držao do kave, dobroga piva i svoje lule napunjene duhanom. Bachov prijatelj, poštanski radnik Picander, napisao je vedru priču o štetnosti pijenja kave, koja započinje kraljevom zabranom uživanja kave. Lipziske žene su se tužile – Isto bi bilo da su nam oduzeli i kruh, jer bez kave smo mrtve. Schlendrianova kći toliko je voljela kavu, da joj je otac zaprijetio kako joj neće dopustiti udaju dok se ne odvikne toga poroka, ali ga je ona nadmudrila dajući svima na znanje da za muža želi samo onoga koji će joj dopustiti piti kavu. Za tu priču Sebastian je napisao vedru i živahnu glazbu i više puta su ga čuli, kako se slatko smijao dok su njegova djeca pjevali veseli trio kojim kantata svršava.

Bach nikada nije bio besposlen, osim kad bi razmišljao uz lulu duhana. Zabilježio je pjesmu o svojoj luli i dok ju je njegova žena Anna Magdalena nekom prigodom pjevala, otpuhujući dimove reče joj – Ta melodija tako dobro odgovara tvojem glasu, mnogo bolje nego što bi duhan pristajao tvojim ustašcima.
Pošto Bach nije označavao brojeve djela, to je 1950. godine učinio Wolfgang Schmieder u Thematish-systematisches Verzeichnis, pa se od tada obilježavaju sa B.W.V. i odgovarajućim brojem. Iz Bachova opsežnoga opusa izdvojit ćemo velika i važnija ostvarenja šest Brandeburških orkestralnih koncerata, petnaest dvoglasnih i isto toliko troglasnih invencija, Misa u h – molu, Muka po Mateju, Ivanu i Marku, oko tristo koralnih crkvenih solističko-zbornih kantata, od kojih je sačuvano dvjesta dvadeset, Magnificat, Božićni oratorij, obrada četiri stotine četveroglasnih protestantskih korala itd.
Djelo Dobro ugođeni klavir s dvadeset i četiri preludija i fuge u svim tonalitetima Bach posvećuje – Na korist, uporabu i učenje omladine željne glazbe, kao i onih koji su u svojim studijima vještinom već ovladali. Barokni spomenik fugi, Bach ostavlja u djelu Umjetnost fuge, koje komponira posljednje tri godine života. Djelo završava nedovršenom četverostrukom fugom, koja se prekida na mjestu gdje je uveo novu temu sastavljenu od tonova b-a-c-h, čime se potpisao na svoje cjelokupno djelo. Sebastianov sin Carl Philipp Emanuel pored teme stavio je riječi – Nad ovom fugom, čija je tema sastavljena od slova imena Bach, skladatelj je umro.
Bacha su nekom prigodom pitali, kako se u glazbenoj umjetnosti može dospjeti do vrhunaca, na što je odgovorio – Bio sam marljiv, priznajem i svatko, tko se bude jednako mnogo trudio, dospjet će do istoga rezultata kao i ja. Često je svojim učenicima znao govoriti – Imate isto tako pet zdravih prstiju na svakoj ruci kao i ja i ako ih uvježbate, naučit ćete svirati s njima kao ja. Potrebna je samo marljivost!

 

Fra Mate Tadić

PODIJELI