Ova slika mladost moju budi
Samo mačak ovaj mene čudi,
Odkuda se stvorio na brijegu
Usrid zime i na bilom snjegu.

Neko ga je vješto tu smotao
Naštimo ga i na sliku dao,
Da mu nije, ne virujem, ladno
Dok je vani usrid zime gadno.

Bogdešić je prikriven tu snigom
I njegovo polje lipo malo,
U daljini Okič nam se smije
Ispod njega Šuica je znamo.

Zimsko doba i lipota njena
Obukla je Bogdašić u bilo,
Sunce se je za oblak sakrilo
Zbog tog je Nebo tu sad sivo.

Gledam sliku i divim se svemu
Lipom mačku, virujte i njemu,
Bez obzira što je to montaža
Možda mi je slika zbog tog draža!

16.01.2021. Brat Bojan.

PODIJELI