LJUBAV SE RADUJE I KAD JE OKOVANA, MOLITVU POKLANJA

140

Ako me istinski pogledaš, vidjeti ćeš izvor ljubavi u mojoj duši, udahnuti ćeš mir, smiriti će se nemir. Obasjat ću te toplinom da nikada ne promrzneš zbog boli. Reći ću ti i dokazati da je trpljivost sveti čin i da nismo zalud u okovima, svaka suza je Bogu vidljiva kao molitva. Svjetlost ću Kristovu dozvati da te opasa, blagoslivljat ću te osmijehom nade. Doživjeti ćeš svojom dušom moje srce kao rajsko otočje u kome je tvoje odmorište od svega zemaljskoga. Uvesti ću te u svetu postojanost, pričajući ti o Presvetom Trojstvu, serafinima i kerubinima, Bogorodici i svetima. Reći ću ti da i obični ljudi imaju krila u srcu i da još uvijek ima onih koji se bore za pravdu. Ja obećajem svjedočanstvom svojim… rođena sam da Evanđelje Kristovo navještam i volim… ono me je naučilo biti Isusovom istinskom učenicom, zaogrnutom radošću pod križem. Svaka moja suza bolna sja nadom i ljubavlju požrtvovnom za Boga. Činim sve da budem poletna, jer me Duh Sveti u samu ljubav utješiteljsku preobražava… ljubav trpi… ljubav ne bi neg ljubav… ona je darovna… bezuvjetna… Ljubav se raduje i kad je okovana.
Bilaj, 7.04.2018.

PODIJELI