Lav i janje u Bibliji

4108

 

 

Pitanje:

Što simbolizira lav i janje u Bibliji?

 

Dogovor:

Poštovani!

Hvala Vam na Vašem pitanju, jer ono pokazuje Vašu želju da bolje upoznate Boga kroz Njegovu riječ.

Kada čitate Bibliju, u njoj će te naći ponekad dosta simbola i usporedbi. Razlog tomu je što smo mi u stanju razumjeti nešto samo ako to s nečim možemo usporediti. Na kraju ako bolje analizirate naš život, on se najvećim djelom i sastoji od uspoređivanja. Zarađujemo novac s kojim se uspoređuje naš rad ili roba koji kupujemo ili prodajemo, određujemo udaljenosti što uspoređujemo s nekom dogovorenom mjerom. Mjerimo vrijeme (također uspoređujemo sa nekom vremenskom komponentom, i tako redom.

Krist, dok je živio na našoj zemlji, pričao je prispodobe i često su one počinjale: „Kraljevstvo je nebesko kao…“ Također u Bibliji postoji ratnih simbola koji predstavljaju određene karakteristike nečeg što se opisuje. Npr. u knjizi proroka Daniela Babilon je predstavljen sa zlatnom glavom, da bi kasnije bio predstavljen sa lavom koji ima krila. Takvih usporedbi je jako puno. Patrijarh Jakov prije svoje smrti izgovorio je proročki blagoslov nad svojim sinovima, i tada je neke od njih uspoređivao sa životinjama. Judo, laviću mali! Plijenom si se, sine, udebljao; poput lava, poput lavice legao potrbuške! Tko bi ga dražiti smio? Od Jude žezlo se kraljevsko, ni palica vladalačka od nogu njegovih udaljiti neće dok ne dođe onaj kome pripada – kome će se narodi pokoriti. Izlazak 49,9.10. Već se ovdje proročki nazire dolazak Isusa Krista … dok ne dođe onaj kome pripada – kome će se narodi pokoriti. Na više mjesta u Bibliji Isus Krist je uspoređen s lavom.

Prorok Ezekiel je također u jednom viđenju gdje je vidio prijestolje Gospodnje, vidio nešto što je slično lavu. I u sva četiri bijaše lice čovječje; u sva četiri zdesna lice lavlje; u sva četiri slijeva lice volujsko; i lice orlovsko u sva četiri. Ezekiel 1,10. Tom simbolikom Bog mu želi predočiti karakter onih koji okružuju Božje prijestolje. U slici tih životinja, Bog pokušava Ezekielu objasniti tu Božju univerzalnost na način kako ju je Ezekiel mogao razumjeti. Opisi ovih životinja su slike karaktera.

U knjizi otkrivenja Isus se uspoređuje kao Lav.  A jedan od starješina reče: “Ne plači! Evo, pobijedi Lav iz plemena Judina, Korijen Davidov, on će otvoriti knjigu i sedam pečata njezinih. Otkrivenje 5,5.

Interesantno je da se Krist uspoređuje s lavom u rijetkim slikama. Isus se gotovo uvijek uspoređuje sa janjetom koje je zaklano od postanja svijeta. Gotovo uvijek, s lavom je uspoređen Sotona.  Sveti Petar je pisao: Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre. 1. Petrova 5,8.  Na mnogim drugim mjestima uvijek je lav opisan u negativnom kontekstu i uvijek se s njime uspoređuje sotona.

Razlog zašto se Isus uspoređuje s lavom vidim jedino u tome što na taj način želi opisati svoju kraljevsku moć i slavu. U slici janjeta koje je zaklano, opisuje situaciju u koju je dobrovoljno zašao kako bi nas spasio. S druge strane želi nam ostaviti primjer kakvi po karakteru trebamo biti. Ovca ili janje nikada neće ulaziti u borbu s lavom, već će od njega bježati. Očito je sliku lava Isus uzeo za sebe da nam s jedne strane pokaže kako je dio nas, a s druge strane da s njime nismo bez nade u spasenje, jer želi reći da je on kao lav jači od našeg smrtnog neprijatelja Sotone koji je uspoređen s lavom.

Što se pak nas tiče, Njegova slika lava i janjeta pokazuje da i mi ga trebamo se bojati kao Kralja nad kraljevima, a voljeti kao što se voli janje.

Kada Isusa uspoređujemo s janjetom, tada su ga vjerni Izraelci gotovo uvijek vidjeli u slici janjeta koje je prineseno na žrtvu. Upravo zbog toga je Ivan Krstitelj objavio ljudima poznatu sliku kada je upoznavao narod sa Isusom:  Sutradan vidje on Isusa, gdje dolazi k njemu. Tada reče: “Evo Janje Božje, koje oduzima grijeh svijeta! Ivan 1,29.

Kada je riječ o usporedbi sa životinjama, sotona je uvijek predstavljen kao zmija. Postoji samo jedno mjesto gdje je Isus predstavljen sa zmijom. I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji tako ima biti podignut Sin Čovječji da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Ivan 3, 14.15.  Ovo je jedino mjesto gdje se Isus uspoređuje sa zmijom. U ovom kontekstu zmija je uspoređena s grijehom. Po njemu, Isus sam postaje grijehom kako bi nas mogao spasiti. Sveti Pavao je to lijepo objasnio: Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu. 2. Korinćanima 5,21.

Svaka slika ili simbol je nešto što bi nam trebalo objasniti neki veći pojam. Nikada nemojmo zaboraviti da su slike ograničene, i zbog toga Krist upotrebljava različitost slika kako bi nam objasnio nebeske stvari koje ne možemo drukčije razumjeti. I pored tih slika, možemo biti sigurni da je Krist više od janjeta i više od lava.

Neka vas sve dobri Bog blagoslovi.

Zvonko Presečan

PODIJELI