Članstvo u udruzi

99

Članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba koja, profesionalnim djelovanjem, ili na drugi način, može i želi pomagati i promicati ostvarivanje ciljeva udruge.

Članstvo u Udruzi može biti redovito, pridruženo i počasno.
Za sada Udruga broji 20-tak stalnih i 15-tak pridruženih članova iz Karlovca, Zagreba, Splita,Rijeke i Slavonije.
Duhovnik udruge je neumorni:otac Marko Kornelije Glogović.
Predsjednica Udruge je Mirjana Granić iz Karlovca, a dopredsjednice su Meri Bilić i Katica Frketić, a tajnica dr. Gordana Kos.
Svi članovi aktivnosti provode potpuno volonterski i dobrovoljno, a prema svojim sklonostima, vještinama i znanju.

PODIJELI