KRIST PRIREĐUJE USLIŠANJE ONIMA KOJI SU VJERNI I PUNI LJUBAVI U BOLI

141

Prijetit će nam tama , grabežljivci duša, oni koji nas utjeruju u razočaranje i beznadnost, boljet će nas nepravda, napadati bolesti i nećemo lako naći svoju autentičnu dušu… sjenke će nas tuge pratiti… ali mi vjerni Kristu uvijek ćemo svjetliti jače od te okrutne tame, jer mi smo svjetlo svijeta vođeni Duhom Svetim koji nas daruje riječju navještanja milosrđa Božjega. Nađu se u sveti čas oni koji služe ljubavi. Biva im dano vječno olakšanje i ona neviđenja Božja iznenađenja koje dobrota Njegova priređuje onima koji sa ljubavlju prema svetom trpe svoj križ. Umornima rosu spasenja daruje Presveto srce Kristovo, krijepi rane užegle. Cvjetat će iz rana koje ljube presvete rane Kristove, iz očiju će kršćanskih svjetliti radost uslišanja!

Pitaju li se naspavani… gdje spavaju umoreni i od sna i od jave. Pitaju li se sretni o nesretnima… istinski? Ili zračica tuge mora biti u svačijem srcu da bi moglo suosjećati… Bol samo bol zna što je voljeti vjerno, DJELOM! Isus je sami dokaz toga, naša požrtvovna ljubav zbog kojeg dišemo u nadi, vjeri, zahvalnosti, molitvi i LJUBAVI! NE PITAJ TREBA LI TI LJUBAVI… TI LJUBI ČAK I ONE KOJI BOGA ODBACUJU… Kristova si duša, a ona suosjeća čineći djela milosrđa.

Od Ana Emanuela , Bilaj 15.05.2018.

PODIJELI