KOLIKO PUTA OPROSTIT TRIBA!

96
Koliko puta oprostiti triba
I ako se opet sve ponovi,
Dokle moja Milost da traje
Dragi Bože Ti mi odgovori.

Tvoj Križ prid očima mi
Uvik kada oprostit tribam,
Al siguran Kriste nisam
Da Ljubavi toliko je ja imam.

Oprostiti na dan sedam puta
Ili sedam puta sedamdeset,
U mom životu tribam i više
Čak priko sto i pedeset.

Koliko puta oprostiti treba
Da bi imo ruke čiste,
Da bi stigo ja do Neba
O moj dragi Bože Kriste!

07.03.2018. Brat Bojan.

 

PODIJELI