KO VAS VIŠE VOLI LJUDI OD MOG OCA A I MENE!

107

 

Ko te više voli od mene
Oj čoviče Brate mio,
I opet bi ako triba
Ja razapet na Križu bio.
I Muku bi ako triba
Za vas ljudi ponovio,
Za spas Duša vaši ljudi
To bi isto učinio.

Ko vas više voli ljudi
Od mog Oca a i mene,
Ko bi Sina žrtvovao
I baš za vas dao sebe.
Moja Ljubav i mog Oca
Na Križu je posvećena,
Za spas Duša vaši ljudi
Samo vama ponuđena.

Ko te više voli Brate
A i tebe draga Sestro,
Pružam ruke i pozivam
Da krenete mojom cestom.
Moje ruke će vas primit
Zagrliti s puno žara,
Moja Ljubav i mog Oca
Virujte mi nije mala.

Ko vas više voli ljudi
Od mog Oca a i mene,
Ko vam nudi vječni život
Dragi ljudi a i žene.
Naša Ljubav ta je vječna
I nudi se ljudi vama,
Samo pružit vi tribate
Svoje ruke i srce nama!

12.04.2017. Brat Bojan.

PODIJELI