• Analiza stanja

 

 

Prije desetak godina, kad se spominjalo ovisnike, uglavnom se mislilo na narkomane ili alkoholičare.

Nova vremena donose i nove ovisnosti, a suvremeni čovjek postaje sve nesposobniji uspješno se sam boriti s nekima od njih. Klađenje, kockanje,  već su doživjeli svoj boom u našem društvu, a ono o čemu se u javnosti još uvijek dovoljno ne govori jest ovisnost o proizvodima modernih tehnologija.
Djeca, pa i sve brojniji odrasli spremni su sate i sate sjediti u svom virtualnom svijetu, u svijetu mašte i fikcije, dok u realnom svijetu propadaju i oni i njihovi bližnji, postali su stvarnost, postali su disfunkcionalni članovi društva koji žude za tim novim oblicima ugode, a u stvari postaju robovi. To je novi oblik ovisnosti, a oporavak, odnosno povratak u realnost je težak i bolan proces kroz koji ovisnike mora voditi stručnjak, jer znamo da osim supstanci, i ovisnosti modernog doba izazivaju iste simptome.

Svjesni problema, koji je već tu, te njegove uzlazne putanje i očekivane tendencije rasta, razornog djelovanja i posljedica po pojedinca, obitelj i društvo, kao i zamijećene činjenice da već imamo bolesnike koji se liječe, dok društvo u cjelini istom ne pridaje adekvatan značaj i pozornost –  s ciljem preventivnog djelovanja želimo u najvećem hrvatskom gradu pokrenuti/započeti kampanju preventivno usmjerenu prema osmoškolcima u najmanje desetak (do 17) zagrebačkih gradskih četvrti te jednako toliko osnovnih škola, uvjereni da će potom biti prepoznata i šire u Hrvatskoj. Kampanja Zajednice Susret o ovisnostima modernog doba nosi naziv , u tipu dobre i  pozitivne odluke, „Neću biti ROBoT!“

Započela bi stručnom edukacijom zaposlenika Zajednice Susret u smislu jačanja njihovih kompetencija za rad s korisnicima ovisnim o nesupstancijalnim ovisnostima, otvorila se stručnim temama prema stručnoj odgojno-obrazovnoj i odgovornoj javnosti, kao i zainteresiranoj građanskoj javnosti, a završila bi u Mjesecu borbe protiv ovisnosti kada ćemo organizirati Okrugli stol na temu novih ovisnosti te analizirati učinke kampanje s ciljem donošenja preporuka struke – što i kako poboljšati u prevenciji u školama i društvu  općenito, s ciljem da nam djeca ne postanu „roboti novog doba“. Namjera je također aktivno uključiti djecu i mladež i dobiti poruke iz korisničke perspektive.

Udruga i njeno specijalizirano savjetovalište zasigurno mogu i moraju bolje pratiti potrebe djece, mladih i obitelji, odnosno osluškivati bilo društvenih promjena. Kroz dosadašnji rad svjedočimo sve učestalijoj pojavi zabrinutih roditelja, jednako tako i sve većem broju djece i mladih osoba s problemom ovisnosti modernog doba. Društvo šuti!

 

 

 • Opis aktivnosti

 

 

Aktivnosti 1. Set edukacijskih predavanja/stručnih skupova

Set edukacijskih predavanja/stručnih skupova za zaposlenike Zajednice Susret u smislu povećanja kompetencija za rad s ovisnicima modernog doba,  zatim za sve predstavnike sustava i institucija vezane uz problematiku ovisnosti (Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje, Gradski ured za zdravstvo, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradski ured za obrazovanje, udruge, centri za socijalnu skrb, obiteljski liječnici, predstavnike škola,) u smislu osvještavanja i većeg senzibiliteta za postojanje i rješavanje problema kroz javne politike i odluke.

Nositelji aktivnosti su:

 1. dr. sc. Luka Maršić, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
 2. dr. sc. Zoran Zoričić, specijalist psihijatar, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
 3. dr. sc. Ivan Ćelić, psihijatar, Klinika za psihijatriju Vrapče 
 4. dr. sc. Davor Bodor, specijalist psihijatar, Psihijatrijska bolnica “Sveti Ivan”
 5. dr.sc. Valentina Kranželić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 6. dr.sc. Neven Ricijaš, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 7. predstavnik Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga,
 8. predstavnica Agencije za odgoj i obrazovanje
 • Moderator: Miroslava Rožanković, voditeljica projekta

 

 • Dinamika:  Održat će se 2 seta edukacija. Na svakom setu biti će 3-4 stručnjaka i predstavnik Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga,

Teme predavanja biti će iz užeg specijalističkog područja svakog od stručnjaka i njihovih dosadašnjih iskustva rada, a razradit će se naknadno.

 

Vrijeme: svibanj – prosinac 2018.   

Mjesto: savjetovalište Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“ u Zagrebu, II Cvjetno naselje 17a  i/ili javna dvorana u Gradu Zagrebu

Nositelji: navedeni predavači i Miroslava Rožanković- voditelj projekta, zaposlenici prijavitelja

Izravni korisnici: zaposlenici prijavitelja, stručna javnost

Naizravni korisnici: djeca i mladi, roditelji

 

Aktivnost 2. Aktivnosti u zagrebačkim osnovnim školama

 • Promidžbeno-informativna akcija u zagrebačkim osnovnim školama – najmanje 10 po mogućnosti u 17 zagrebačkih osnovnih škola (odabrat će se po jedna škola iz svake gradske četvrti), koje će zaposlenci nositelja projekta informirati o ciljevima akcije i pozvati da se pridruže aktivnostima kampanje.
 • Aktivno učešće učenika škole uz podršku profesora škole – Doprinos škola kampanji očitovat će se kroz prijedlog  izrade spota i/ili plakata /ili slogana. Najbolji spot/plakat/slogan bit će nagrađen od Zajednice Susret kao nositelja kampanje
 • Učenički radovi s ciljanim porukama mladi – mladima dostupni će biti u svim OŠ grada Zagreba kroz organiziranu „putujuću izložbu“ u Mjesecu borbe protiv ovisnosti
 • Radionički susreti s roditeljima putem Vijeća roditelja –izrađena brošura za roditelje– koju će oni distribuirati u svojim razredima kako bi i poruke za roditelje došle u svaki dom

 

Nositelj: školsko osoblje i učenici, roditelji, zaposlenici prijavitelja

Mjesto:  10 osnovnih škola u Gradu Zagrebu / za neke aktivnosti sve OŠ

Vrijeme: drugo polugodište provedbe projekta predviđeni su za uključivanje škola kroz izradu spota/plakata/slogana (u 9.mj predavanje za profesore, od 10.mj početak radionica); u mjesecu borbe protiv ovisnosti na završnom okruglom stolu predviđena je izložba radova i nagrađivanje najboljih;

Korisnici: školsko osoblje i učenici, roditelji

 

Aktivnost 3. Medijska kampanja „Nemoj biti ROBoT!“

 

Medijska kampanja uključuje:

 1. Dvije konferencije za medije;

Najavna konferencija za medije –  Predstavljanje kampanje Zajednice Susret o ovisnostima modernog doba: “Ne budi ROBoT“ i poziv na uključivanje sudionika (prvi mjesec provedbe). Predstavljanje cilja akcije –  senzibiliziranje javnosti, stručnih službi, profesora i roditelja za opasnosti koje prijete od novih ovisnosti modernog doba. Vodeća misao je osvijestiti i senzibilizirati za problem javnost i ciljanu publiku mlađe populacije, profesore, stručne službe primarno obrazovnog sustava ( koji ovu dobnu skupinu okuplja), đačke i studentske domove, sustav socijalne skrbi, liječnike obiteljske medicine, centre za mentalno zdravlje i sl. službe te ih SVE uključiti u kampanju  kako bi se u nastavku proširila na cijelu Hrvatsku – obzirom je problem širih društvenih razmjera, a ne gradskih okvira.

Završna konferencija za medije  u prosincu 2018.: Rezultati/odjeci kampanje i zaključci s porukom institucijama i javnosti (Mjesec borbe protiv ovisnosti). Na svakoj konferenciji bilo bi poželjno dovesti  jedno poznato lice čime bi se stvorio dodatni efekt.

Najavna i završna konferencija uključuju prisustvovanje predstavnika institucije koja je dala podršku kampanji

  1. Objave u tiskanim i elektronskim medijima te portalima i web i FB stranici Zajednice Susret kao nositelja kampanje, ali i svih drugih sudionika koji se u nju uključuju (škole, predavači, institucije). priopćenja (sastavljanje i plasiranje). U mjesecima kada se ne održava konferencija za novinare bilo bi barem jedno priopćenje, ostala bi se plasirala ovisno o  potrebi.

 

 • Medijski sadržaji; ciljano i strateško plasiranje intervjua, tema, reportaža u tiskane medije i televizije o kampanji  ili temama vezanim uz pozitivnu kampanju. Uključuje angažman predstavnika institucije koja je dala podršku kampanji.

 

 1. Plasiranje medijskih tema i izjava mladih ljudi, profesora, ravnatelja osnovnih škola, stručnjaka, koji su svjesni opasnosti novih ovisnosti
 2. Snimanje izjava poznatih osoba (političara, glumaca, pjevača) koji pozivaju na podršku kampanji – 6 do 12 ambasadora Zajednice Susret
 3. Izrada banera, promotivnih letaka  i majica s otisnutom porukom kampanje
 4. Suradnja sa sponzorima putem obavijesnih pisama/ – poziv na uključivanje u kampanju
 5. Prijava na  najavljeni poziv  HRT za humanitarne akcije

 

Nositelj: Miroslava Rožanković, zaposlenici Zajednice Susret, poznata lica kao sudionici koji šalju poruku kampanje i predstavnici institucija koje su dale podršku/pokroviteljstvo/ Kampanji

Vrijeme: tijekom trajanja kampanje

Sudionici/Korisnici: stručna i široka javnosi, politička javnost, mladi, osmoškolci, medijska javnost

 

Aktivnost 4. Završna konferencija  / Okrugli stol na temu „Kampanje Zajednice Susret o ovisnostima modernog doba“

Okrugli stol na temu „Kampanje Zajednice Susret o ovisnostima modernog doba“

I predstavljanje SPOTOVA i izložba PORUKA I SLOGANA koje su izradili učenici – dodjela nagrade pobjedniku (vaučeri – za kupovinu nečega što je potreba cijele škole)

Organizator: prijavitelj projekta

Sudionici:  predavači, stručni suradnici predstavnici sustava, školsko osoblje i učenici, predstavnici institucija koje su dale podršku/pokroviteljstvo/ Kampanji

Vrijeme: Mjesec borbe protiv ovisnosti, od 15. studenoga do 15. prosinca

Mjesto: Skupština Grada Zagreba ili neki drugi gradski prostor…

 

Aktivnost 5. Evaluacija

 • upitnik spušten na OŠ suradnice prije i poslije kampanje
 • obrada, rezultati ulazni prikazani na Vijeću roditelja, a završni na Završnoj konferenciji
 • zaključci, poruke i prijedlozi dostavljeni nositeljima javnih politika

 

Osigurano pokroviteljstvo/podrška:

– Vladin ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga

– Pravobraniteljica za djecu

– Ministarstvo znanosti i obrazovanja

– Agencija za odgoj i obrazovanje

– Povjerenstvo Grada Zagreba za prevenciju i suzbijanje zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti

– Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

 

PODIJELI