Kako je lijepo biti dijete Božje

219

Kako je lijepo biti dijete Božje

 

Blagoslovljen budi, Gospodine,
Bože otaca naših. (Dn 3,52).
Prinesi svoje srce
i stavi ga u otvorenu ranu Srca Isusova.
Neka Isusova sveta Krv
preplavi tvoje srce danas,
da sveta Krv poteče
i obuzme srce tvoje,
da te blagoslovi,
da te zaštiti
i da te čuva.
Prinesi svoje maleno srce
i stavi ga u Srce Isusa koji te ljubi.
Prinesi sebe i sve ono što je u tvome srcu
da te može osloboditi tereta,
pa da kreneš hrabro u današnji boj.
Samo pusti, pusti Isusu i vidjet ćeš
kako je lijepo biti Božji,
kako je lijepo biti dijete Božje,
kako je lijepo živjeti s Isusom,
i kako je život lakši kada te Isus nosi.
U Isusovoj milosti neka bude mir s tobom.
Mir Isusov neka siđe na te
i dadne ti nove nade
i nove snage za tvoj život. Btb

Apostoli Krvi Kristove

PODIJELI