Pitanje:

Mnogi ljudi laici koji pohađaju Biblijske grupe i molitvene zajednice u svojim župama razgovaraju o molitvi i o svojim duhovnim iskustvima. Mnogi od njih spominju da kroz molitvu čuju Božji glas u svojoj nutrini a to se zove dar lokucije. Kako čuti unutarnji Božji glas  – kako razumjeti ono što čuješ?

 

Odgovor:
Poštovani, hvala na pitanju koje ste postavili. Pitanje uistinu ima smisla i često se pitamo jesmo li pravi vjernici ako ne čujemo unutarnji glas. Biblija kada o tome govori, ona nam kaže da Bog često puta djeluje kroz taj unutarnji glas. On se može očitovati kao djelovanje kroz osjetljivu savjest, kroz san, kroz viziju (kakvu su imali proroci) pa i kroz neko otkrivenje ili ideju koja nam se javi kada molimo ili proučavamo Sveto pismo.

Sveto Pismo govori o tome kako će nas u određenim životnim trenucima Duh Sveti voditi da bi znali izabrati ispravan put ili životni smjer. On kaže: I uši će tvoje čuti riječ gdje iza tebe govori: “To je put, njime idite”, bilo da vam je krenuti nadesno ili nalijevo. Izaija 30,21.

To je sve lijepo i krasno, ali neprijatelj čovječanstva-sotona u svemu emitira Krista i Svetog Duha. I on je u stanju producirati nekakvi unutarnji glas. Čitao sam iskustva nekih ljudi koji su razgovarali navodno sa svojim anđelom, koji im je dao neke savjete, a oni su učinili strašne stvari. Osnovno pitanje koje  nam se nameće je, kako razabrati ispravan unutarnji glas koji nam govori. Mnogi ljudi rade u tome kardinalnu pogrešku. Oni se oslanjaju na svoje osjećaje. Međutim Biblija se oštro protivi takvom stavu, budući da Bog zna naše duhovno stanje. Ona kaše: Podmuklije od svega je srce. Jedva popravljivo, tko da ga pronikne? Jeremija 17,09. Zato na drugom mjestu kaže: Uzdaj se u Jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor. Mudre izreke 3,5. Stoga vrlo je opasno po naš duhovni i tjelesni život svaki unutarnji glas prihvatiti bez provjere. Kako možemo sve to provjeriti?

Kada je našeg Gospodina Isusa kušao Sotona, on je imao jedno jedino oružje-Sveto pismo. Njegov odgovor je bio: „Pisano je!“ Isto to načelo imamo i mi. Sveti Ivan apostol je pisao: Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet. 1.Ivanova 4,1. Sveti Petar je poručio: I imamo najpouzdaniju proročku riječ, i dobro činite što pazite na nju, kao na vidjelo koje svijetli u tamnome mjestu, dokle dan ne osvane i danica se ne rodi u srcima vašima. 2. Petrova 1,19. (DK), a sveti Pavao je poručio: Ali ako i mi, ili anđeo s neba navijesti vam evanđelje drukčije, nego što vam navijestismo, neka bude proklet! Galaćanima 1,8.

Jedino pouzdanje za naš duhovni život je Božja riječ. U Njoj otkrivamo kakav je Isus Krist, otkrivamo kakav je Bog i ona nam jedina daje ispravan smjer puta kojim trebamo ići.

Neka vas dobri Bog blagoslovi!

Zvonko Presečan

PODIJELI