Kad tuga stisne

315

 

 

Zalud blaga

sva,  Zalud čitav svijet…

Kad tuga stisne

 

Srce od bola vrisne,

Nije ti ni do čega.

Gledaš u četiri

Hladna zida i…

Tuguješ,

 

Suze brišeš,

Al’ izlaza nema;

Rješenje

Ne vidiš.

 

A onda

Jedna topla ruka

Podigne te

Iznad svih;

Dugine boje

Pred očima Sjaje

 

Osjećaš da je

Čitav svijet

Pod tvojim Nogama

Jer

Božja snaga

U tebi je.

 

Martina Peunić

PODIJELI