KAD TIŠINA PUSTI SUZU

282

Kad tišina pusti suzu
U samoći moje tame,
Tad se javi kukavica
Negdi tamo baš sa grane.

Kad tišina pusti suzu
I orosi moje lice,
Tad se više baš ne čuje
Niti glasić golubice.

Kad tišina pusti suzu
U toj noći nema sna,
Usamljeno moje srce
Da te volim još to zna.

Kad tišina pusti suzu
I niz lice moje kane,
Tuga mi se tad pridruži
Tješeći me sve te dane.

Kad tišina pusti suzu
A ja nemam što joj reći,
Jer u krevet ladan tadan
Baš usamljen moram leći!

26.05.2017. Brat Bojan.

PODIJELI