Skupilo se puno svita
Da proslavi Ivan-dan,
Svetog Ivu u Podmilaču
A bi lip i sunčan dan.

Mnogo Duša ljudi moji
Došli Krstitelju da zafale,
Tu su samo ljudi moji
Dobre Duše sitne, male.

O kako je lipo vidit
Da se Ivan-Ivo slavi,
Jer naš Ivo-Ivan nije
Ni kod Boga ljudi mali.

Svako ko se Ivi klanja
Krstitelju Krista Boga,
Taj tu sada ljudi moji
Sa Ivanom slavi Boga.

Dok sa Neba gori Ivan
Sa Isusos skupa gleda,
Čuva Duše puka svoga
I Sotoni On ih neda!

26.06.2018. Brat Bojan.

 

PODIJELI