Ja sam put istina i život ! Tko može ostati srca tvrda na ove riječi Isusove? Isus Krist je istina ! Da Isus je trpio i umro da bih ja i svi drugi mogli živjeti. Njemu koji je vladar što je bilo ,što jest i sto će biti .Eto to je istina koja se spoznaje razumom i srcem i koja oslobađa .Jer nema toga grijeha kojeg Isusova krv ne može oprati,ma nema planine koju ne može premjestiti.Vjera u Isusa Krista vodi iz najcrnijeg mraka u predivno svijetlo i stvara te u novog čovjeka. Služeći Kristu,čovjek postaje slobodan od svijeta i svega zlog u svijetu .Novi čovjek ima novo srce koje gori za Gospodinom i silna Božja ljubav ,milost ga brani .Ma ,tko ti tada može nauditi kada je Gospodar Svijeta u tebi,u tvom srcu ? I znam ako me budu osuđivali ,sjetim se da su tebe Isuse osuđivali prije mene.I ako me budu odbacivali ,znam da su tebe Isuse odbacivali prije mene.Ako me bude boljela duša,srce i sve tada znam da si Isuse patio prije mene.Isuse svaki dan na tvojim rukama ja ću otvoriti srce i reci ti da te volim ,jer duši mojoj toliko si potreban .Jedino želim u tvojoj prisutnosti,ostati zauvijek, jer ti si predivan Bog. Jer ti Isuse za mene imaš svijetlo za svaku moju sjenu. Plan za srce moje.Kljuc za svaki problem moj.Melem za svaku bolest.Isuse kada će me strah spopasti , u tebe ću se uzdati.Moja snaga je u tebi Isuse..TKO OSIM TEBE ISUSE MOŽE DATI MIR MOJEM SRCU ? Jeli svijet ikada mogao zadovoljiti nečije srce ?

Marija Jambrek

PODIJELI