Jeli Biblija osim što je sveta knjiga kršćana i knjiga u kojoj je zapisana budućnost? Poznato je da su u Bibliji zapisana mnoga proroštva. Što Biblija govori o Holokaustu, stradanju židova ali i drugih naroda. Što Biblija govori o prirodnim katastrofama, promjeni klime, raznim tsunamijima, poplavama potresima? Govori li Biblija o današnjem vremenu i o vladavini novog svjetskog poretka tj. manjine nad cijelim čovječanstvom?

Poštovani!

Vaše pitanje je izuzetno važno i o odgovoru na to pitanje ovisi naša vjera i duhovnost uopće. Biblija je također i proročka knjiga koja vrlo precizno opisuje budućnost i ono što nas čeka. Upravo zbog toga želio bi Vam odgovoriti na ova pitanja Biblijom.

Bog je preko proroka obećao da će sve objaviti unaprijed kako bi mi mogli vjerovati da je Bog Bog i imati povjerenje u Njega da On drži povijest i našu sudbinu u svojim rukama. Kada govorimo o apokaliptičkim knjigama (to su biblijske knjige koje opisuju kraj vremena na ovoj zemlji) tada s pravom možemo reći da se dvije knjige u tome posebno ističu. Prva je knjiga Proroka Daniela, a druga knjiga Otkrivenja, ili posljednja knjiga Biblije. I u drugim biblijskim knjigama će te moći naći neka proročanstva budućnosti na osnovu kojih će te moći gotovo u detalje predvidjeti suštinu događanja koja će biti.

Biblija piše: Ništa ne čini Jahve Gospod a da osnove svoje ne otkrije slugama svojim prorocima. Amos 3,7. Ovo Božje obećanje nam pokazuje da nismo ostavljeni u neznanju što se tiče budućnosti. Također su mnoga proročanstva koja su u Bibliji napisana uvjetna proročanstva. To znači da ona ovise o izboru ljudi spram Božjim obećanjima. Ta se obećanja posebno odnose na Izraelski narod i na narode koji su živjeli u njihovom okruženju. Kada je Bog preko Mojsija sklapao savez sa Izraelom kao narodom, tada mu je obećao blagoslove ili prokletstva sukladno njihovom osobnom izboru. U tim blagoslovima im je obećao da će kao narod biti blagoslovljeni: Jahve će ti otvoriti svoju bogatu riznicu – nebo – da daje kišu tvojoj zemlji u pravo vrijeme i blagoslovi svaki pothvat ruku tvojih. Mnogim ćeš narodima u zajam davati, a sam nećeš uzimati u zajam. Ponovljeni zakon 28,12.  Ono što je interesantno je da se taj dio proročanstva još i danas ispunjava. Očito je da zbog tog blagoslova danas većina bankara su Židovi. Također tu postoje i drugi blagoslovi koji su uvjetovani njihovom vjernošću Bogu.

 Nasuprot tome u slučaju da ne izaberu Jahvu kao svog Boga, tada su faktički izabrali prokletstva, a to je da će biti prognani iz svoje zemlje, pa čak da će postati i kanibali zbog bijede koja ih treba snaći: U tjeskobi i jadu, kojima će te neprijatelj tvoj pritisnuti, jest ćeš plod utrobe svoje – meso sinova svojih i kćeri svojih koje ti dadne Jahve, Bog tvoj. Ponovljeni zakon 28,53. U svojoj povijesti Hebreji su doživjeli takvu situaciju da su doslovno postali kanibali samo da bi preživjeli. Biblija opisuje nekoliko takvih trenutaka. Iz svih tih proročanstava vidljivo je da će odbacivši Boga Izraelski narod doživjeti holokaust i sva zla vezana uz njega.

Možda to smatramo nepravednim i uistinu to i je nepravedno. To što je opisano u proročanstvima što će se događati Izraelskom narodu ne opravdava zločine onih koji su to počinili. Ustvari ta proročanstva samo govore o tome koji su rezultati pogrešnog izbora. Bez obzira na situaciju ni jednog trenutka Bog nije ostavio ni jednog pojedinca, već je određenog trenutka učinio tim svim zlima kraj. Upravo zbog toga ta proročanstva su i napisana samo s jednim ciljem, da one koji stradaju pokrenu da se vrate Bogu i imaju u Njega povjerenja.

Također su opisana proročanstva i za druge velike civilizacije kao npr za Babilon, za Perziju, za Asiriju, Grčku, Rim, te neke manje narode od kojih su neki opstali a neki su nestali iz povijesne scene.

Kada Biblija opisuje posljednje vrijeme, tada opisuje stanje u društvu, stanje u duhovnoj sferi i neke prirodne katastrofe. Sam Isus je opisao to stanje: “A čut ćete za ratove i za glasove o ratovima. Pazite, ne uznemirujte se. Doista treba da se to dogodi, ali to još nije svršetak. Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva; bit će gladi i potresa po raznim mjestima. Matej 24, 28.29. Nakon toga Isus opisuje vjersko stanje u svijetu, a onda samo stanje neposredno prije Njegovog drugog dolaska. “A odmah nakon nevolje onih dana sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetljeti i zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati. “I tada će se pojaviti znak Sina Čovječjega na nebu. I tada će proplakati sva plemena zemlje. I ugledat će Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moći i slavom. Matej 24, 29.30.

U bibliji postoji puno proročanstava koji nam otkrivaju budućnost. Ipak postoji opasnost da i s time odemo u drugu krajnost da na osnovu tih proročanstava napravimo čitave scenarije koji nam mogu postati važniji od samog Boga. Bog nam ne daje ta proročanstva da bi zadovoljio našu znatiželju, već da imamo povjerenje u Njega da je i budućnost u Njegovim rukama. Stoga kada se proročanstva tumače, treba biti vrlo oprezan kako ne bi napravili istu pogrešku kao Isusovi učenici koji su imali svoju predstavu o Mesiji i zato doživjeli razočarenje. Slične su se stvari događale i u novijoj povijesti. Početkom devetnaestog stoljeća u Americi, jedan metodistički farmer po imenu Wiliam Miler proučavajući proročanstva proroka Daniela došao je do pogrešnog zaključka da Isus treba doći 22. Listopada 1844 godine. Njegovo otkriće je izazvalo veliko uzbuđenje, ali nakon tog dana došlo je do strašnog razočarenja, jer Isus tada nije došao.

U zadnje vrijeme ste mogli čitati najave kraja svijeta na ovaj ili onaj način. Sve to imalo je jedan senzacionalistički cilj da izazove senzaciju kod  što više ljudi. Ono što Biblija jasno naglašava je drugi Kristov dolazak, a ostale detalje u svezi s time su podložni određenim manipulacijama. Stoga nemojmo robovati nikakvim scenarijima koje nam netko plasira. Istina, mogu ti scenariji biti na neki način i realni, ali oni nisu dio tog proročanstva. Ipak sam Isus Krist važniji je od tog scenarija.

Jednom sam prigodom pitao jednog profesora teologije koji on scenarij prihvaća po pitanju eshatologije (znanost o kraju vremena). On mi je rekao: “Možda će te to iznenaditi ali meni je svejedno koji je scenarij eshatologije pred sam Isusov dolazak. Za mene osobno je mnogo važnija vijest da moj Isus, Moj Gospodin dolazi po mene.“ Shvatio sam da je to najvažniji stav po pitanju proročanstava. Isus je rekao o proročanstvima: “Već vam sada kažem, prije negoli se dogodi, da kad se dogodi vjerujete da Ja jesam. Ivan 13,19.  Ovo je najbitniji element proročanstava, da vjerujemo u Krista da je On Bog. Upravo zbog toga možemo imati povjerenje u Boga da će povijest ovog svijeta dovesti do kraja. Čitajući proročanstva, možemo biti sigurni da će Isus doći po nas. Ovaj svijet neće završiti nikakvim nuklearnim ratom, (iako negdje može da do takvog rata dođe), nikakvim prirodnim katastrofama ma koliko da su prijeteće i opasne (iako će se u nekim dijelovima one pojaviti), već Isusovim drugim dolaskom gdje će doći po one koji ga čekaju. Gledajući ono što se oko nas događa to nebi trebalo u nama izazivati strah, već slijedimo Isusov naputak o tome. Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje. Luka, 21,28.

Neka vas sve dobri Bog blagoslovi.

Zvonko Presečan

PODIJELI