Izaija: Prorok Kristova došaća

638

»Jer nam se rodi dijete, sin nam se dade. Vlast počiva na njegovim plećima. ‘Čudo od savjetnika’ glasi njegovo ime, ‘Jaki Bog’, ‘Otac vječni’, ‘Knez mira’. Njegova je punina vlasti, mir nema nikada kraja. Vladat će na Davidovu prijestolju i nad njegovim kraljevstvom. Učvrstit će ga i poduprijeti pravicom i pravednošću od sada dovijeka. Revnost Gospodina nad vojskama to će učiniti.« Iza 9, 5 – 6. (HBD)

Izaija je jedan od najvećih starozavjetnih prorok, njegovo ime ima duhovno i preneseno značenje: Gospod spašava. U biblijskoj objavi zauzima značajno mjesto zbog činjenice što je na mnogo mjesta u svojim spisima prorekao dolazak Božjega Pomazanika tj. Mesije-Krista. Njegovo je poslanje imalo za svrhu iskupljenje i izbavljenje Božjeg naroda.

Izaijina služba proroka i propovjednika započinje 740. pr. Kr. u vrijeme smrti kralja Uzije koji je kraljevao od 792. do 740. pr. Kr. (Iz 6, 1). Njegova su proroštva izvorno upućena Sjevernom (Izrael) i Južnom kraljevstvu (Juda), bio je suvremenik starozavjetnih proroka: Amosa, Hoše i Miheja. Povijesna je pozadina bremenita, a to je vidljivo i u porukama koje je donosio. Asirsko je kraljevstvo ojačalo pod vodstvom kralja Tiglat Pilsera III. (745. – 727. pr. Kr.) te zaposjelo Aram (današnja Sirija) i Kanaan (područje današnje Judeje). Podijeljeno židovsko kraljevstvo postaje lak plijen za nadolazeću velesilu, a pokušaji suradnje tih dvaju kraljevstva nije urodio plodom. Sve je to doprinijelo teškim društvenim okolnostima i nazadovanju u svim duhovno-društvenim smjerovima.

Izaija je predvidio dolazak Mesije, a kršćani u njegovim spisima pronalaze potvrdu da se radi o Gospodinu Isusu Kristu. Izaija do u detalje, koje ukazuju na njegovo nadahnuće od Svevišnjeg, predviđa dolazak i rođenje, te mnoge činjenice iz Kristova života. Iz navještaja saznajemo o: podrijetlu, poslanju, naslovima i odlikama Pomazanika.

Kristovo podrijetlo: čit. Iza 7, 14; 11, 1 – 2. Iz tih stihova saznajemo da će Kristovo rođenje biti znak od Boga i odgovor na njihove molitve za dolazak Mesije. Tako će djevica (mlada djevojka) roditi dijete koje će dobiti ime prenesenoga značenja, Emanuel: Bog je s nama. U Novom zavjetu to je Isus, a značenje je imena Gospod je spasenje. Ova imena upućuje na poslanje i narav Mesije. On će biti spasenje, potvrda Božje nazočnosti, i djelatnosti u duhovnoj obnovi onih koji su Božji. Kristova je jedinstvenost uočljiva u činjenici da u njemu živi punina Duha. U Bibliji se Božji Duh oslikava se kao vjetar ili dah. Kao i s vjetrom tako je i s Duhom Božjim, može se osjetiti ali ga je nemoguće predvidjeti i odrediti, te koje će jačine biti i odakle će doći. Kristovo je podrijetlo zemaljsko jer ga rodila djevica Marija, i nebesko zato što je u njemu nastanjena punina Božjega Duha. Dakle Gospodin Isus Krist je pravi Bog i pravi čovjek!

Kristovo poslanje: čit. Iza 9, 1; 53, 5; 53, 6; 53, 11. Kristova misija nadilazi značenje jedne etničke skupine, ono je nadnarodno i sveopće. Gospodin udjeljuje duhovno prosvjetljenje onima koji su u traženju smisla i dubine života. Veličina je Kristova dolaska očita i u razlozima njegove patnje. Ljudski su grijesi doveli do rascjepa između Boga i čovjeka. On se očituje u činjenici da ljudi ne mogu spoznati Boga i doživjeti njegovu puninu i dubinu svojim snagama. Čovjek ne može svojim djelima doći do Boga, a najveća je ljudska dobrota samo blijeda slika dobrote Božje i ne može nas dovesti Bogu. Čovjek se ne može sam pomirit s Bogom, zbog toga Bog šalje posrednika da bi podnio kaznu za nas, a sve to poradi našega mira s Bogom. Više stoljeća prije nego što je Krist došao na zemlju, prorok navješćuje njegovu ulogu temeljenu na njegovom poslanju. On opravdava kod Boga sve one koji vjeruju u Njega. Zbog toga s vjerom pristupamo Bogu, otvorenoga uma i srca.

Kristovi naslovi. Emanuel: Bog je s nama (Iza 7, 14). U Kristu je nastanjena punina božanstva. Prorok je pod nadahnućem naglasio jednu od istina o Kristu i navijestio da će po njemu Bog biti nazočan, u tijelu, među ljudima. U Iza 9, 5 zapisano je: »Jer, dijete nam se rodilo, sina dobismo; na plećima mu je vlast. Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni.« Savjetnik divni: Ovaj naslov usmjerava promišljanje o Kristovoj savjetodavnoj ulozi u životu čovjeka pojedinca ali i zajednice vjernika. Savjetnik je osoba koja pomaže svojim prijedlozima, savjetima i naputcima. Takova osoba pomaže onomu koga savjetuje kako bi savjetovani izašao na pravi put, i riješio svoju nevolju. Krist je Savjetnik onima koji su otvoreni za njegovo vodstvo pomaže im da žive životom vjere i urastaju u spoznaju Svemogućega. Izajia, više od sedam stotina godina prije Kristova rođenja, govori da će to dijete biti Bog silni. Ovo je jedan od starozavjetnih navoda koji govore o Kristovoj biti, ona je posebna, božanska. To što je, u to vrijeme nerođeno, dijete prozvano vječnim Ocem usmjerava na jednu biblijsku činjenicu. Krist postoji od vječnosti. Njegov dolazak na Zemlju nije početak njegova postojanja, njegovo je utjelovljenje početak zemaljskog života ali on postoji u vječnosti s Bogom Ocem i Svetim Duhom. Posljednji je Kristov naslov Knez mironosni. Upućuje na njegovu dvostruku ulogu. On će biti vladar koji će imati moć nad ljudskim srcima i koji će ljude usmjeravati da dolaze k njemu, njegova je vladavina označena promicanjem i donošenjem mira. Upravo je ovaj naslov znakovit jer ističe bit i narav Kristova djelovanja. Suveren vlada ljudskim srcima ali ne despotski i nasilno nego kao onaj koji donosi i daje puninu. Ta se punina očituje u tomu da osoba ima ispunjen i zadovoljan život po vjeri u Svemogućega.

Kristove odlike: čit. Iza 9, 2. Upućuje na svjetlost koja obasjava narod koji je u tami. Svjetlo označava jedan dio Kristove osobnosti, naglašava njegovu duhovnu snagu i sposobnost da prosvijetli one koji potrebuju pomoć, usmjerenje, vodstvo i putokaz kojim trebaju ići. Naznačuje se cjeli niz Kristovih odlika temeljenih na činjenici da je u njemu nastanjena punina Božjega Duha (čit. Izajia 11, 2 – 5). U Kristu prebiva: duh mudrosti i umnosti, duh savjetodavnosti i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjega; pravda, vjernost. Budući Krist ima odlike umnosti i mudrosti može prosvijetliti i voditi one koji se u njega pouzdaju.

Izaijin navještaj Kristova došašća odzvanja i danas. Zapisane riječi imaju snagu, i daju utjehu. Svakom novom naraštaju donose poruke i potiču eshatološku utjehu. »Tada će vuk boraviti s janjetom, ris će ležati s jaretom, tele, lav i ovca bit će zajedno. Malen dječak može ih voditi. Krava i medvjedica zajedno će pasti. Njihovi mladi zajedno će ležati. I lav će jesti slamu kao tele. Nejače će se igrati nad gujinom rupom. U rupu zmije zavlačit će dijete ruku, dijete odbijeno od prsiju. Ne će se činiti ništa zlo, nikakva nepravda na cijeloj mojoj svetoj gori. Jer je zemlja puna Gospodnjega spoznanja, kao što vode pokrivaju morsko dno.« Iza 11, 6 – 9. (HBD)

Autor: Branimir Bučanović

PODIJELI