Isuse dragi, ja Te ljubim,

Isuse ne daj, da se izgubim.

Ljubim Te Kriste, ljubim Te, znaj…

Isuse dragi, Isuse mili,

za Tobom mi duša i srce cvili,

tražim Te Kriste, lijeka mi daj!

Isuse dragi, svuda Te tražim,

da bol i tugu, svoju ublažim.

Ja želim stići k Tebi u Raj…

Isuse dragi, Tebe dozivam,

dušu Ti svoju i srce darivam,

Isuse mili, naći se daj!

Na olujnom moru, bura se sprema,

ja borim se sama, jer Isus moj drijema.

Molim Te Kriste, probudi se…

Isuse dragi, moja lađica tone,

u smrtnome strahu, srce očajno zove;

probudi se Kriste i spasi me!

(Anđela Herendić, – “Isusova mrvica”)

PODIJELI