Moj Isuse kako je lijepo biti janje malo bijelo. Janje bijelo što skakuće i nova prostranstva istražuje,,,! Moj Isuse, gleda pticu i leptiru se divi kako lako leti od cvijeta do cvijeta,,, kako rosa poji meku travu,,,!  Moj Isuse , malo janje gleda i svemu se divi, kako stado na livadi pase,,, Kako stado uz Pastira ide, njega sluša i od njega ne miče,,, !

  Pastir čuva svoje stado malo da ga tati ne ukradu,da ga vuci ne napadnu,,, Pastir ide, svoje stado vodi ,da mu stado ne ostane gladno,,. Bira polja i pašnjake razne , gdje će biti i svježe vode piti, gdje će leći i počinak naći,,, ?!
  Moj Isuse prostranstva su mnoga, mnoga polja i pašnjaci razni,,,mnoge livade kroz brda i doline. Moj Isuse pa i šuma ima gdje bi stado moglo bezbrižno da brsti,,, Gleda janje u Pastira svoga ,pa mu skače u naručje meko, gdje će leći i sigurnost naći,da ga pastir miluje i ljubi ,,,!
O, Isuse, daj da i ja budem janje malo bijelo,pa da počivam bezbrižno na Tvojim grudima, dok ti vjerno  bdiješ  nad svojim ovcama !!!
Ankica Čolić
PODIJELI