IMA JEDNA ŽENA

NIJE POLITIČARKA

NEMA SVOJU STRANKU

NEMA SVOJE BOGATSTVO

NEMA BAHATOSTI U SEBI

NEMA POHLEPE U RASTU ZA SEBE 

IMA DAVANJE POTREBITIMA

IMA RADOST U SEBI ZA DRUGE

IMA SNAGE PRONAĆI HRANU

ZA GLADNA USTA

IMA PONIZNOST ZAJEDNIŠTVA

IMA SNAGE STVORITI RIJEKU LJUDI

KOJI SIGURNO ČEKAJU HRANU

ČEKAJU I RIJEČI ZA LJUBAV

I TIHO MISLE JA STOJIM U RIJECI LJUBAVI

A NE ZNAM PLIVATI

PITAJU SE ZAŠTO NISAM U ŽIVOTU

NAUČIO PLIVATI

NEĆEMO SAD O TOME O TOM ĆEMO O TOM PO TOM.

SVI LJUDI IMAJU NEKE NEDOSTATKE

ZATO IMA JEDNA ŽENA

IMA BRIGU ZA NJIH IMA SNAGE

DA STVORI HRANU DA STVORI RADOST ZA NJIH

IMA JEDNA ŽENA KOJA SE ZOVE RIJEKA LJUBAVI

PIREL ZDRAVKA 31000 OSIJEK

M. LANOSOVIĆA 6

TEL. 504863 

PODIJELI