ZA HRVATSKU I NAŠ TOPLI DOM!

62

Hrvat jesam
I Njoj se ja divim,
Za Hrvatsku
Lipu našu živim.
Ako triba
I život ću dati,
Oj dušmane
Ti to dobro svati.

Nema noge
Koja će Te trati,
Branit će Te
Svi pravi Hrvati.
Moja ruka
Uvik za dom spremna,
Jer je Duša
U meni ta Njena.

O moj Bože
Čuvaj Ti Hrvate,
Mi živote
Dat ćemo i za Te.
Tvoja ruka
Nek nas vodi, čuva
Da dušmanski
Vitar tu ne duva.

Oj Hrvatska
Moja mila Mati,
Tvojim ću se
Uvik sinom zvati.
I za Tebe
Ako triba mila,
Krv proliti
Samo da si živa.

Nije meni
Ko Hrvatu lako,
Jer Te želi
Gaziti sad svako.
Ali moje
Srce za Te tuče,
Više danas
Viruj nego juče.

I za to sam
Za dom spreman mila,
Da si nama
Ti sretna i živa.
U srcu Te
Viruj svome nosim,
I sa tim se
Ko Hrvat ponosim.

Hrvat jesam
I Njoj se ja divim,
Za Hrvatsku
Lipu našu živim.
Ako triba
I život ću dati,
Oj Hrvatska
Moja mila Mati!

04.09.2017. Brat Bojan.

PODIJELI