Fatimska tajna: Zašto ropstvo svijeta? Je li Rusija oruđe za kažnjavanje svijeta?

865
U Fatimskoj poruci Ruski narod naveden je kao oruđe koje će Gospodin upotrijebiti za kažnjavanje svijeta. Gospa Fatimska rekla je da ako se njezini zahtjevi ne ispune, osobito Posvećenje Rusije njezinom Bezgrješnom Srcu, onda će Rusija „proširiti svoje zablude po cijelome svijetu, izazivajući ratove i progone Crkve. Dobri će biti mučeni, Sveti će Otac mnogo trpjeti, a mnogi će narodi biti uništeni.“
Da Gospodin može upotrijebiti jedan narod kao Rusiju za kažnjavanje svijeta, nije čin koji bi nas trebao iznenaditi ili zbuniti. Bog je mnogo puta upotrijebio narode kao oruđe Svoj kazne. U Starome zavjetu, primjerice, Jeremija je opominjao Izraelce da će Gospodin upotrijebiti zlo kraljevstvo Babilon da ih kazni.

Svećenici tog vremena nisu ozbiljno shvatili prorokove tvrdnje, pozivajući se na Gospodinovo obećanje da će se zauvijek povezati s Jeruzalemom. (usp. 2 Sam 7,10). Ali oni su zaboravili riječi koje je Gospodin rekao Salomonu odmah nakon Svojega obećanja: „Ali ako me ostavite, vi i vaši sinovi, ako ne budete držali mojih zapovijedi i zakona koje sam vam dao, ako se okrenete bogovima i budete im služili i klanjali im se, tada ću istrijebiti Izraela iz zemlje koju sam mu dao; ovaj ću Dom, koji sam posvetio svome Imenu, odbaciti od sebe, i Izrael će biti poruga i podsmijeh svim narodima“ (1 Kralj 9, 6-7). Budući da su se Izraelci loše ponašali i budući da su odbacili Jeremijina proročanstva, Babilon je poharao i opljačkao Jeruzalem, uništivši Hram, odvevši Izraelce u sužanjstvo dugih 40 godina. (usp. 2 Kr; Jeremija 52; 2).
Jeremija koji ih je pokušao opomenuti, napisao je o tome: „Nisu vjerovali kraljevi zemaljski ni svekoliko stanovništvo zemlje da će ugnjetač i neprijatelj ući na vrata jeruzalemska“ (Tužaljke 4,12). Na isti način sestra Lucija rekla je ocu Fuentesu u intervjuu iz 1957. godine da će „Rusija biti oruđem koje je Nebo odabralo za kažnjavanje cijelog svijeta ako prije ne postignemo obraćenje te jadne nacije.“
Posveta Rusije koja će dovesti do njezina obraćenja nužna je dakle kako bi se izbjegle kazne među kojima je ropstvo na koje nas je Gospa Fatimska upozorila. Prije 3.500 godina bilo je predviđeno, kada je Mojsije vodio Izraelce na obale Crvenog Mora. Hebreji su imali Crveno More ispred i Egipćane koji su imali isukane mačeve i bili su spremni sve ih poubijati. Narod Božji Staroga zavjeta nije imao oružje, bio je prividno bez puta kojim bi mogao umaknuti. Bog je rekao Mojsiju da će pobjeći baš zahvaljujući njemu ako on bude podigao svoju ruku nad Crveno more. Budući da je Mojsije poslušao Gospodina i podigao svoju ruku nad more, ono se razdijelilo i Izraelci su mogli prijeći Crveno more, pronašavši tako spasenje.
Gospodin je trenutačnom Papi dao isto poslanje. Također je i narod Novoga zavjeta bez oružja, s vlastitim neprijateljima u takvoj poziciji da mogu uništiti Crkvu. Ujedinjeni narodi, kao i Europska unija i Sjedinjene Američke Države sve više jačaju masonska i komunistička načela. Ove snage vrše gotovo unilateralan nadzor nad svjetskom politikom. Komunizam i masonerija, i jedno i drugo, utemeljeni na sotonskim načelima, posve su suprotstavljeni istinskom katoličanstvu. Njihova otrovna i razorna djela mnogo je puta Katolička Crkva raskrinkala i stavila na indeks. (1)
Štoviše, budući da su komunizam i masonerija neprijatelji katoličanstva, postoje samo tri načina kako se katolici prema njima mogu postaviti: mogu pregovarati, pobjeći ili boriti se. Nemoguće je pobjeći jer su katoličanstvo i novi svjetski poredak masonskog/komunističkog kova prošireni su po cijelome svijetu. Nemoguće je i rješenje pregovorima jer su oni izravno suprotstavljeni katoličanstvu i pokušavaju ga potpuno uništiti. To nam ostavlja samo jedan jedini način konfrontacije s takvim neprijateljima Crkve: boriti se.
Bog nam je dao sredstva za borbu protiv njih. Ako bi Sveti Otac uzdigao svoju moćnu ruku – baš onako kako je to učinio Mojsije prije 3.500 godina – nad Crkvu i Rusiju, posvećujući Rusiju Bezgrješnom Srcu Marijinu i naređujući katoličkim biskupima da učine isto, Rusija bi se obratila i Gospodin bi čudesno poštedio Božji narod od onoga što bi inače bilo njegovo uništenje. Ako svijet želi izbjeći komunističko/masonsko ropstvo, to će se dogoditi jedino ako Papa posluša Gospodina, podižući svoju moćnu ruku nad Crkvu i Rusiju, posvetom Rusije skupa sa svim biskupima svijeta kako je to zahtijevala Fatimska Gospa.
Zašto Papa i biskupi moraju izvršiti posvetu Rusije Bezgrješnom Srcu Marijinu? Zar Bog sam ne bi mogao intervenirati bez njihove pomoći? On bi mogao, dakako, ali kako nam je On sam pokazao, ne će to učiniti. Isto kao što ljudsko biće ne može pisati bez nekog pomagala (bilo da je riječ o olovci, nalivperu ili računalu), Naš Gospodin rekao je da ne će dati milosti koje su povezane s posvetom, osim preko tog posebnog oruđa i nijednog drugoga. On posebno želi posvetu budući da, kako nam je rekao, „želim da cijela moja Crkva prizna ovo posvećenje kao pobjedu Srca Marijina kako bi se potom proširilo njegovo štovanje i pobožnost ovome Bezgrješnom Srcu stavila uz pobožnost mojemu božanskomu Srcu!“
 
Bilješke:
  1. Vidi: papa Klement XII., In Eminenti (o masoneriji), 28. travnja 1738.; papa Lav XIII, Humanum Genus (o masoneriji), 20. travnja 1884. i Custodi di Quella Fede (o masoneriji), 8. prosinca 1892.; vidi također: Pio XI., Divini Redemptoris (o bezbožnom komunizmu), 19. ožujka 1937., i papa Pio XII., Ad Apostolorum Principis (o bezbožnom komunizmu i Crkvi u Kini), 29. lipnja 1958.

Preuzeto: http://ontrebakraljevati.blogspot.hr/2017/04/fatimska-tajna-zasto-ropstvo-svijeta.html

PODIJELI