DUHOVNI SUSRET I PROGRAM molitvene zajednice sv. Jakov Bilaj, petak, 18.05.2018. TRODNEVNICA DUHU SVETOME…

231
Dobroto Božja obasjaj milosrđem svojim sve molitve potrebitih, neka se tvoj Duh Sveti izlije na naše živote! Neka naše molitveno zajedništvo bude na tvoju vječnu slavu i hvalu, neka nam se u molitvi pridruže plemeniti ljudi pobožni, svi anđeli i arhanđeli sa Gospom zagovornicom našom i svetom Mariam, glasnicom Duha Svetoga, amen!

Od srca Ana Emanuela

Krunica Duhu Svetom

Na tri mala zrna može se moliti:
1. koji neka nam po Duhu Svetom umnoži vjeru.
2. koji neka nam po Duhu svetom umnoži ufanje.
3. koji neka nam po Duhu Svetom usavrši ljubav.
Moli se na običnu krunicu. Poslije riječi “Isus” dodaju se otajstva krunice:
1. koji neka osposobi naše srce da primimo puninu milosti Duha Svetoga!
2. koji neka nam izmoli tri bogoslovne kreposti!
3. koji neka nas po Duhu Svetom jača, prosvjetljuje, upravlja, vlada nad nama, vodi nas i posvećuje!
4. koji neka užeže naše srce ljubavlju Duha Svetoga i napuni dubokom poniznošću, odanošću, predanjem, jakošću i svetošću!
5. koji neka nam izmoli sedam darova i dvanaest plodova Duha Svetoga i neka nam udijeli sva dobra i odvrati od nas svako zlo!
Na kraju moli:
Duše Sveti, dođi u moje srce i svojom moći privuci me k Sebi. Daj mi Svoju ljubav i Svoj strah. Čuvaj me, ljubavlju, Sveti moj oče i mili moj Gospodine, pomozi mi u svakome mome radu. Amen.

TRODNEVNICA DUHU SVETOME

Svi imamo potrebu Duha Svetoga, jer on nije samo neki «nutarnji učitelj» nego počelo istinskog božanskog života u Kristu. Potrebni su ga nevini da ne bi griješili. Potrebni su ga grešnici da se obrate i pravedni da postignu ustrajnost u onome što je dobro, lijepo, istinito i pravedno. Duha Svetoga potrebuju slijepi jer je svjetlo, neupućeni u istinu jer je istina, slabi jer je oslonac, ožalošćeni jer je tješitelj. Trebaju ga mlaki jer je nebeska vatra, suhi jer je živi izvor i lutajući jer je vođa koji uklanja od svakog zla. Potrebuju ga svi oni koji se nadaju vječnim radostima u nebu jer je on naš posinitelj i posvetitelj našega života.
Ako je istina da svi trebamo Duha Svetoga, molimo ovu trodnevnicu Duhu u toj istini. Ako želimo primiti Duha Svetoga postavimo sami sebi uvjete u ovoj trodnevnici:
– želimo ga i zazivajmo ga žarkom i ustrajnom molitvom;
– izbacimo iz srca svaku ljubav koja ne teži Bogu;
– ponizno priznajmo našu ništavnost i našu beskonačnu potrebu za Njim;
– iskreno i raskajano se ispovjedimo i sudjelujmo u svetoj Euharistiji;
– obećajmo mu poslušnost i pripremimo se činiti i podnositi sve ono što Bog želi od nas.
U ovoj trodnevnici molimo da možemo iskusiti istinski kršćanski život, biti sinovi u Sinu i primiti beskrajne blagoslove i utjehe. Ustrajno kucajmo na Očeva vrata tražeći neprestano ono što nam on najviše želi dati: Duha Svetoga.

Dođi, Duše Sveti, promijeni naše napetosti u sveti mir blaženstva. Promijeni naše muke i nevolje u sveti spokoj. Promijeni naše tjeskobe u tiho pouzdanje. Promijeni naše nemire i strahove u jaku vjeru. Promijeni našu nutarnju gorčinu u slatkoću milosti. Promijeni tamu u nama u blagu svjetlost. Promijeni našu hladnoću u nježnu toplinu. Promijeni mrak u svoju svjetlost. Promijeni zimu u nama u svoje proljeće. Ukloni naše iskvarenosti, nepoštenje, ispuni nutarnje praznine. Smanji granice naše oholosti, povećaj granice naše poniznosti. Rasplamsaj vatru svoje ljubavi, ugasi plamen požude. Učini da sebe vidimo onako kako nas Ti vidiš, i da Boga možemo gledati, kako nam je obećao po svojoj Riječi: « Blago onima čista srce, jer će oni Boga gledati».

Litanije Duhu Svetomu

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče, nebeski Bože, /smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Duše Sveti, koji izlaziš od Oca i Sina, / smiluj nam se!
Duše Sveti, po čijem su nadahnuću govorili proroci,
Duše Sveti, koji svjedočiš za Isusa Krista,
Duše Sveti, naš božanski Učitelju,
Duše Sveti, po kojemu je Djevica Marija začela Sina Božjega,
Duše Sveti, koji stanuješ u nama,
Duše mudrosti i razuma,
Duše savjeta i jakosti,
Duše znanja i pobožnosti,
Duše straha Božjega,
Duše milosti i milosrđa,
Duše jakosti, ustrajnosti i umjerenosti,
Duše vjere, ufanja, ljubavi i mira,
Duše poniznosti i čistoće,
Duše dobrote i duhovne miline,
Duše svih milosti,
Duše Sveti, koji proničeš Božje tajne,
Duše Sveti, koji nas pomažeš u molitvi,
Duše Sveti, koji si u slici goluba sišao nad Isusa,
Duše Sveti, po kome smo se duhovno preporodili,
Duše Sveti, koji nam srca napunjaš božanskom ljubavlju,
Duše Sveti, čijom milošću postajemo Božja djeca,
Duše Sveti, koji si poput gorućih jezika sišao nad apostole, / smiluj nam se!

Milostiv budi, oprosti nam, Gospodine!
Milostiv budi, usliši nas, Gospodine!

Od svakog zla, /oslobodi nas, Gospodine!
Od svakog grijeha,
Od napasti i đavolskih zasjeda,
Od preuzetnosti i zdvojnosti,
Od poricanja objavljenih istina,
Od grješne okorjelosti i bezbožnosti,
Od svake ljage duše i tijela,
Od duha bludnosti,
Po Tvojem izlaženju od Oca i Sina,
Po divnom djelovanju Tvoje milosti,
Po bezgrešnom Začeću Djevice Marije,
Po otajstvenom Začeću Isusa Krista,
Po Tvom silasku nad Isusa u Jordanu,
Po Tvom silasku nad apostole,
Na veliki dan suda Božjega, / oslobodi nas, Gospodine!
Mi grešnici, / Tebe molimo, usliši nas!
Da po Tebi sveto živimo,
Da vazda budemo Tvoj sveti hram,
Da po Tebi ne popuštamo grešnim željama,
Da po Tebi Bogu živimo,
Da vazda čuvamo i širimo Kristov mir i ljubav,
Da bježimo od zabluda i grijeha,
Da se uvijek podlažemo Božjoj istini,
Da obnoviš u nama pravednost i poštenje,
Da nas obogatiš božanskom istinom i milošću, / Tebe molimo, usliši nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Pomolimo se:

Bože koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih,
daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo
i Njegovoj se utjehi vazda radujemo!

Molimo te, Gospodine, da Tvoj božanski Duh
po svom beskrajnom milosrđu očisti naša srca
i od svih nas zala oslobodi!
Po Kristu Gospodinu našem!
Amen.

LITURGIJA, petak, 18. 5. 2018.

Svagdan ‘ili: Sv. Ivan I., papa i mučenik

Prvo čitanje:

Dj 25, 13-21

Isus je umro, a Pavao tvrdi da je živ.

 

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Dođu kralj Agripa i Berenika u Cezareju da pozdrave Festa. Kako se ondje zadržaše nekoliko dana, izloži Fest kralju ono o Pavlu: »Ima neki čovjek, reče, što ga je Feliks ostavio uznikom. Kad bijah u Jeruzalemu, izniješe veliki svećenici i starješine protiv njega tužbu i zatražiše osudu. Odgovorili im da u Rimljana nije običaj izručivati nekoga čovjeka prije negoli se, optužen, suoči s tužiteljima i dobije prigodu da se brani od optužbe. Pošto zajedno dođosmo ovamo, bez ikakva odgađanja sjedoh ja sutradan na sudačku stolicu i zapovjedih dovesti toga čovjeka. Tužitelji ga okružiše, ali ne izniješe tužbe ni za jedno od zlodjela koja sam ja naslućivao, nego su protiv njega imali nešto prijeporno o svojoj vjeri i o nekom Isusu koji je umro, a Pavao tvrdi da je živ. Ne snalazeći se u takvoj raspravi, upitah bi li htio u Jeruzalem da mu se ondje za to sudi. Budući da se Pavao prizivom podložio presudi njegova Veličanstva, zapovjedih da ga čuvaju dok ga ne pošaljem caru.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 103, 1-2.11-12.19-20ab

Pripjev:

Gospodin u nebu postavi prijestolje svoje!

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina,

i sve što je u meni, sveto ime njegovo!

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina,

i ne zaboravi dobročinstva njegovih!

 

Jer kako je nebo visoko nad zemljom,

dobrota je njegova s onima koji ga se boje.

Kako je istok daleko od zapada,

tako udaljuje od nas bezakonja naša.

 

Gospodin u nebu postavi prijestolje svoje,

i kraljevska vlast svemir mu obuhvaća.

Blagoslivljajte Gospodina, svi anđeli njegovi,

vi jaki u sili, što izvršujete naredbe njegove.

 

Evanđelje:

Iv 21, 15-19

Pasi jaganjce moje, pasi ovce moje!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Kad se Isus ukazao svojim učenicima, nakon doručka upita Šimuna Petra: »Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim.« Kaže mu: »Pasi jaganjce moje!« Upita ga po drugi put: »Šimune Ivanov, ljubiš li me?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim!« Kaže mu: »Pasi ovce moje!« Upita ga treći put: »Šimune Ivanov, voliš li me?« Ražalosti se Petar što ga upita treći put: »Voliš li me?« pa mu odgovori: »Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.« Kaže mu Isus: »Pasi ovce moje!«

»Zaista, zaista, kažem ti:

Dok si bio mlađi,

sam si se opasivao

i hodio kamo si htio;

ali kad ostariš,

raširit ćeš ruke

i drugi će te opasivati

i voditi kamo nećeš.«

A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: »Idi za mnom!«

Riječ Gospodnja.

Molitva PROSTOR DUHA
– Nedjelja, 20. svibnja

Božja prisutnost

Ponekad sam obuhvaćen brigama ovoga svijeta.
U vremenu, kao sada, daj da budem svjestan ugodnosti tvoje prisutnosti
i neograničene ljubavi prema meni.

Sloboda

Molim za milost vjere
u sve ono što bih mogao biti i učiniti
kada bih se samo predao Bogu, onome koji sve stvara iz ljubavi,
da me nastavi stvarati, voditi i oblikovati.

Svjesnost

Živim u mreži isprepletenoj mnogim odnosima – vezama s prirodom, s ljudima, s Bogom.
Uočavam te veze i zahvaljujem za život koji kroz njih struji.
Neke od tih veza su iskrivljene, neke narušene, neke prekinute:
možda se radi toga osjećam tužan, srdit, razočaran.
Molim za dar prihvaćanja i oprosta.

Riječ Gospodnja

Iv 14,15-16.23b-26

U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: “Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek. Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla.

To sam vam govorio dok sam boravio s vama. Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.”

Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  • Učenici su kršteni Duhom Svetim. To je novo rođenje i krštenje. Obnoviteljska snaga Duha omogućuje nam da postanemo djeca Božja. S novim rođenjem postajemo novim stvorenjima oblikovana istim Duhom Božjim koji je lebdio nad svijetom (kako čitamo u početnim recima Knjige postanka), kad “zemlja bijaše pusta i prazna, i tama se prostirala nad bezdanom”.
  • Što mene to čini slijepim pred stvarnošću Pedesetnice o kojoj čitam? Što me to priječi prihvatiti da me Duh Božji može promijeniti? Da u mome nedostojnom biću postoji Hram u kojem prebiva Duh?
  • Gospodine, je li mi teško sve to prihvatiti zbog straha da će se, ako prihvatim tvoju veličini u središtu moga bića, od mene tražiti velike stvari? Je li moguće da se u želji da izbjegnem bol lišavam iskustva radosti?

Razgovor

Dar govora je izvanredan dar.
Daj da taj dar mogu ljubazno koristiti.
Neka budem spor na oštre riječi koje ranjavaju,
riječi izgovorene u ljutnji.

Zaključak

Zahvaljujem ti, Gospodine, za svaki poticaj koji si mi darovao dok sam molio nad tekstom sv. Pisma.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova.

 

 

PODIJELI