Ivan Kapistran – svetac koji je branio kršćanstvo od Osmanlija (1456.)

Dana 23. listopada 1456. godine umro je slavni svetac Ivan Kapistranski. Porijeklom je bio Talijan, a ime je dobio prema rodnom gradu Capestrano u središnjoj Italiji (regija Abruzzo). Sv. Ivan Kapistranski bio je član franjevačkog reda i osobito se angažirao oko obrane kršćanske europe od nadiranja Osmanlija.

Naime, bilo je to doba najžešćih osmanskih prodora, pod vodstvom sultana Mehmeda II. Osvajača. Godine 1453. taj je sultan uspio osvojiti Carigrad, jedan od najvećih europskih gradova i prijestolnicu Bizantskog Carstva. Na Balkanu sultanu je cilj bio osvojiti Beograd, snažnu tvđavu koja je smatrana ključem Ugarske.

U ljeto 1456. sultan Mehmed II. Osvajač započeo je opsadu Beograda. Papa je naredio da se u svim katoličkim kraljevstvima moli za obranu Beograda. Zapovjedništvo nad obranom grada preuzeo je jedan od najslavnijih protuosmanskih ratnika u povijesti – Janos Hunyadi (otac budućeg kralja Matije Korvina).

Ivan Kapistran organizirao je kršćane s područja Srednje Europe da dođu u pomoć opsjednutom Beogradu. Zanimljivo je da je svetac fratar tada već imao 70 godina života. Unatoč starosti s velikim je žarom poveo regrutiranu vojsku protiv Osmanlija. Kapistran i Janos Hunyadi uspjeli su poraziti napadače i spasiti grad od osvajanja.

Unatoč velikom uspjehu, kršćanska je vojska teško stradala ubrzo nakon bitke. Naime, njen je tabor pogodila kuga, od koje je za tri tjedna umro i sam Janos Hunyadi. Razbolio se i Ivan Kapistran te preminuo u Iloku. U tom gradu na obali Dunava prema svojoj želji je i pokopan.

Emmanuel de Grouchy – posljednji Napoleonov maršal (1768.)

Dana 23. listopada 1768. godine rođen je maršal Emmanuel de Grouchy, posljednji maršal proglašen u razdoblju Napoleonovog Francuskog Carstva. Naime, Grouchy je postao maršalom tek nakon Napoleonovog povratka iz progonstva na Elbi 1815. godine (ujedno je i jedini maršal Francuske proglašen u tom razdoblju tzv. Vladavine od stotinu dana). Budući da je Napoleon pobijeđen već 18. lipnja 1815. godine u znamenitoj Bitki kod Waterlooa, Grouchy je imao kratku karijeru u maršalskom statusu. Nakon Napoleonova konačnog pada pobjegao je Grouchy u Sjevernu Ameriku, a u domovinu se vratio 1821. godine. Tek 1830. vraćen mu je maršalski naslov, a preminuo je u Saint-Étienneu 1847. godine, u prilično visokoj 81. godini života. Emmanuel de Grouchy bio je posljednji od 26 maršala proglašenih u doba Napoleona. Za razliku od velikog broja ranijih Bonaparteovih maršala, Grouchy nije ujedno dobio i visoke aristokratske titule poput kneza ili vojvode (od 26 Napoleonovih maršala dvojica su postala kraljevima, petorica kneževima, a čak dvanaestorica vojvodama). U Francuskom Carstvu maršal Emmanuel de Grouchy imao je samo titulu grofa, ali mu je kasnije priznata i titula markiza (fr. marquis de Grouchy).

Irac u službi Marije Terezije (1705.)

Dana 23. listopada 1705. godine rođen je grof Maximilian Ulysses Browne, austrijski vojskovođa koji se proslavio u službi carice Marije Terezije. Zanimljivo je da je Browne bio podrijetlom iz Irske, kao i nemali broj drugih visokih časnika u službi katoličkih europskih vladara. Naime, mnogi irski aristokrati pobjegli su iz Irske kad su Britanci ugušili tamošnji njihov ustanak u 17. stoljeću. U službi carice Marije Terezije neki od Iraca dosegli su čak i najviši čin – onaj feldmaršala (primjerice grof Lacy).

Zanimljivo je da se borio i protiv Osmanlija. Godine 1753. promaknut je u čin feldmaršala. Kao vojni zapovjednik, feldmaršal grof Browne smrtno je ozlijeđen tijekom Bitke kod Praga 1757. godine (Sedmogodišnji rat). Radilo se o prilično rijetkom slučaju stradavanja osobe s činom feldmaršala uslijed ranjavanja na bojištu. Teško ranjenog feldmaršala prenijeli su u Prag, gdje je preminuo 26. lipnja 1757. godine, u dobi od 51 godine.

Izvor:Povijest.hr

PODIJELI