DIVANILI DID I BABA!

142

Ajde Dida
Što si stao,
Sa mnom nisi
Nikad pao.
Pa ni ovaj
Puta nećeš,
Jer se sa mnom
Opet šećeš.

Di su one
Sad godine,
Kad si mene
Ovda ganja.
Trčao si
Poput zeca,
Da te ne ulovi
Moja Mama.

Ajde Dida
Korak baci,
Što si mi se
Ti snuždio.
Na trenutak
Ti se siti,
Kad si mladić
Snažni bio.

Pa zamisli
Da me ganjaš,
U pojeti
Da me ljubiš.
Baci korak
Kreni više,
Opet onaj
Mladić budi.

Dida stoji
Pa je gleda,
Privarit se
On baš neda.
Ajde Baba
Ti ne ludi,
Kad si takva
Cura budi.

Poljubi me
Kao prije,
Potrčat će
Noge dvije.
Ove moje
Stare kosti,
Brže ne mogu
Ti oprosti.

Ufatila
Baba Didu,
Ispod ruke
Pa ga vodi.
E moj Dida
Viruj meni
Ovakve više
Niko ne rodi.

I tako su
Baš polako,
Niz ulicu
Korak dali.
Priznali su
Jedno drugom,
Da baš nisu
Više mladi!

01.04.2017. Brat Bojan.

PODIJELI