DI SI KAD TE TRIBAM!

82

Di si, kad te tribam
I kada me napusti ta snaga,
Kad se name svali bol i tuga
Kad sam kao slomljena baš grana.

Di si, kad te tribam
Kada klonem posrćući padam,
Da mi pružiš ruku pomirenja
Da me digneš i ne proguta tama.

Di si, kad te tribam
U trenutku te slabosti moje,
Da me spasiš iz te baš nevolje
I da pružiš ruke meni svoje.

Di si, kad te tribam
I kad noću soavati ne mogu,
Kad me sanak napušta i vara
Kad se tužan obraćam ja Bogu.

Di si, kad te tribam
I kada me svi napuste mila,
Kad ostanem usamljen i sam
Di si Dušo kada te ja tribam!

20.02.2018. Brat Bojan.

PODIJELI