Dar anđela ljubavi

163

Harfu mi ljubavi darivaš anđele, pozivaš u srce svoje… Prilaziš mi iz svete tajne u nutrinu… Dušom se iskradam iz ovog bolnog tijela, tu sam uz tebe, tu sam gdje bi htjela. Šaputava svjetlost doziva mi ime, kaže mi da dobri Bog o meni brine. Dušu mi u ruže nebeske odjevaš slatkoćo mirisna, blagoslovljena. Odmorište mi je u tvojim krilima… Uspavljuješ mi bol anđele moj, činiš me svojom u potpunosti, sjedinjujemo se u ljubavi… razigravam ti krila, ti poprimaš moj lik… smiruješ mi krik… Blagoslovljena mi je nutrina, po svuda te ima moja bliskosti, čuvaru moj, moga srca pjesmo, radosti! Hvala Gospodinu i tebii na svjetlosnoj harfi, na violinskom ključu vječne ljubavi i na notama radosti u sred okova i žalosti. ..

Ana Emanuela Šimunić, 12.03.2017.

PODIJELI