ČETVRTA KNJIGA HOMILIJA FRA MATE TADIĆA

84

U izdanju nakladničke kuće i tiskare Hercegovačkih franjevaca „Fram-Ziral“ u
Mostaru je 10. svibnja 2023. godine, objavljena četvrta knjiga homilija fra Mate Tadića iz
Franjevačkog samostana u Tomislavgradu pod naslovom „Propovijedaj riječ – uporan
budi“. Uvodne dijelove u misna slavlja s propovijedima autor je izrekao na naznačenim
mjestima s nadnevcima od 2000. godine na svetkovinama i blagdanima, Gospodnjim kao i
B. D. Marije – ABC liturgijskog vremena s predviđenim biblijskim čitanjima.
U predgovoru se kaže da: „Ljudi koji su izgradili vlastitu duhovnost za oblikovanje
bolje osobnosti, znaju kako je svaka propovijed korisna za nešto naučiti i nekoga potaknuti
na drugačiji život.“ Poznato je da su prosječnim tradicionalnim vjernicima najbolji
svećenici koji misu i homiliju završe na brzinu, bez dostojanstva i duhovnosti, iako svatko
za sebe može pronaći barem jednu poticajnu misao u kojoj se može prepoznati. Homilija
koja nije tek izvor teološkog (sa)znanja o istinama vjere nego ponajprije poticaj za rast u
vjeri i hrana za svakodnevni život, dok se „započeti proces dalje nastavlja s povratkom
doma i na radno mjesto u svakodnevnom životu i svjedočenjem za Krista među ljudima“.
Autor naglašava kako „pouzdano znamo da smisao koji otkrivamo kroz riječ i vjeru vodi
sigurnoj budućnosti“, što bi barem malo želio doprinijeti i ovom knjigom poticajnih
razmišljanja u predočenim homilijama.
Pogovor knjige s naslovom „Skladno suzvučje crkvenog nauka i vlastitog iskustva“,
napisao je prof. dr. sc. fra Draženko Tomić. U njemu se kaže da autor homilijama
svetkovina i blagdana dodaje nove kockice već objavljenih svojih propovijedi. „Pred
očima ima konkretnog čovjeka koja je ovom svećeniku i ispovjedniku s gotovo
dvadesetogodišnjim iskustvom, itekako poznata. Razotkriva i razumije sve arhetipe
ljudskog ponašanja i čovjeku u njegovoj svakodnevici obraća se s odgovarajućom
porukom.“ Ljubav i skrb za povijest vlastitog naroda i istraživanje na tom području, dovele
su fra Matu do spoznaje da je zasigurno Kristova poruka spasenja za svakog čovjeka ono
najbolje i najvrjednije što bi valjalo prenijeti preko granica ljudskog vremena. Tomić s
pravom ističe kako „fra Matina ljubav prema glazbi pridonosi da i njegove propovijedi
postaju nezaboravne simfonije, u kojima je u skladno suzvučje ukomponiran crkveni nauk
i ljudsko iskustvo. I sve opet protkano iskustvom vlastite boli i bolesti.“

Recenzent zapaža da propovijedi pretpostavljaju Tadićevo dostatno poznavanje
dogme i fundamentalne teologije što je stekao na učilištu i produbio u vlastitoj svećeničkoj
praksi. „U kratkom uvodu prije same homilije smješta dotični crkveni god u prostor i
vrijeme, kako bi u logičkom slijedu misli i korisnih primjera iznio važnost dotične vjerske
istine za kršćanski život. Pristupom nastoji u slušateljima učvrstiti vjeru u bogočovjeka
Isusa Krista, dok prikladnim znakovima svoje slušatelje (i čitatelje) vodi dublje u otajstvo
spoznaje našeg spasenja po Kristu Gospodinu.“ Zapaža da propovjednik promatrajući lica
slušatelja želi u njima pronaći patničko i proslavljeno Kristovo lice, svjestan da je vjera
izraz susreta s Kristom što doživljava kao proces. Tadić drži da „taj susret s Kristom
čovjeka mijenja u navikama pa treba pred Kristom otvoriti oči i srce, a ne tek neku vlastitu
viziju, zamisao ili tuđu iluziju.“ Recenzent upućuje kako se knjiga homilija čita lagano u
ritmu liturgijske godine, kako bi produbili i učvrstili znanje o vjerskim istinama u duhu
spasonosne nade da nas onkraj čeka on sam, uskrsli Krist Gospodin.
Motiv naslovnice knjige je slika Jesus' Transformation (Isusovo preobraženje),
Rafael , 1516. – 1520. u Vatikan u, dok je tiskana u nakladi od 400 primjeraka s mekim
plastificiranim uvezom na 540 stranica, dužine 24 cm i širine 16 cm u kojoj imamo i više
homilija za određena slavlja. U snošenju troškova kod objavljivanja knjige među ostalima
sudjelovala su 24 sponzora poduzetnika i pojedinaca iz Augsburga (Njemačka), Chichaga
(SAD), Dugog Sela – Zagreb, Humca – Ljubuški, Kočerina, Neu-Ulma (Njemačka),
Posušja, Resnika i Dubrave – Zagreb, Srđana – Tomislavgrad, Tihaljine i Tomislavgrada.
U knjizi je donesena zahvala sponzorima s njihovim popisom i logom poduzeća koji
će s posvetom dobiti određeni broj knjiga, dok je isto tako priložena autorova biografija s
kazalom. Ispred nakladnika i tiskare direktor je „Fram-Zirala“ Ivica Božić, dok je knjigu
lektorirala prof. Dubravka Mamić iz Zagreba, a korekturu s dopunama odradio je sam
autor. Knjiga propovijedi svetkovina i blagdana kao i ostale do sada objavljene bit će
dostavljene samostanskim franjevačkim i nekim drugim knjižnicama, a može se nabaviti u
knjižari i papirnici „Aniv“ ul. Brigade kralja Tomislava bb u Tomislavgradu, tel. 034 / 352
– 951, frizerskom studiju „B&I“ ul. Kralja Zvonimira bb u Tomislavgradu, tel. 034 / 354 –596, ljekarni „Tabak“ ul. Mijata Tomića bb u Tomislavgradu, tel. 034 / 352 – 888, „Bilje
sestre Ljubice“ Batin – Posušje, Rižinovići bb, tel. 039 / 200 – 220. Dostupna je u knjižarama „Naših ognjišta“: Tomislavgrad, ul. Mijata Tomića bb, tel. 034 / 352 – 524 i
Široki Brijeg, Trg sv. Ante bb (Klanac), a može se naručiti i poštom u knjižari „Fram-
Zirala“ ul. Put za Aluminij bb 88000 Mostar, tel. 036 / 325 – 988, faks: 036 / 333 – 563,
E-mail: [email protected] .

 

BIOGRAFIJA AUTORA

Fra Mate Tadić OFM rođen je 13. prosinca 1972. na Kolu u Župi Sv. Mihovila
Arkanđela u Tomislavgradu, u obitelji Ilije (Ile) i Anice (Ane) rođ. Ćavar. Osnovnu školu
(1980. – 1988.) i srednju školu tehničara elektroenergetike (1988. – 1992.) završio je u
Tomislavgradu, kada od listopada 1989. do listopada 1992. pjeva u župnom višeglasnom
zboru »Tomislav«. U postulaturu na Humcu ulazi 22. listopada 1992., dok je franjevačko
odijelo odjenuo 15. srpnja 1993. na Humcu i stupa u novicijat. Pjeva u humačkom zboru
»Sv. Ante«, uz sviranje glasovira i orgulja. Lektorat i akolitat prima u Zagrebu 27. veljače
1999., a svečane zavjete polaže u Zagrebu 17. rujna 1999., kada postaje punopravni član
Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja B. D. Marije sa sjedištem u Mostaru.
Filozofsko-teološki studij pohađao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u
Zagrebu od 1994., gdje je i diplomirao 25. studenoga 1999., na katedri Moralne teologije s
temom »Ovisnost o pušenju u moralno-etičkoj prosudbi«, pod vodstvom mentora prof. dr.
sc. fr. Marijana Biškupa OP, što je prvi rad na KBF-u o toj tematici, kada prima i
dekanovu nagradu. Rad je u skraćenom obliku objavljen u zborniku Obnovljeni život, br. 1,
Zagreb, 2000. godine. Jedno vrijeme (od 1994. do 1995.) pjeva u višeglasnom zboru u
zagrebačkoj Župi Sv. Jeronima u Maksimiru, kao i cijelo vrijeme studija u zboru
bogoslova. Uz kolegij Liturgijske glazbe na teologiji izvanredno od 1995. do 1999. pohađa
i sviranje orgulja na Institutu za crkvenu glazbu »Albe Vidaković« kod prof. mr. mo. Ruže
s. Domagoje Ljubičić ASC, a jedno vrijeme i tehniku pjevanja solfeggio. Ujedno u
franjevačkoj crkvi Bezgrješnoga začeća B. D. Marije u zagrebačkoj Dubravi, cijelo to
vrijeme redovito pjeva i svira na svetim misama u tjednu, nedjeljama i zornicama te
klanjanju Svetootajstvu.
Nakon đakonskog ređenja 30. listopada 1999. u zagrebačkoj prvostolnici i
pastoralne godine u Ingatestonu pokraj Londona u Engleskoj, za svećenika ga je 10. lipnja
2000. zaredio zagrebački nadbiskup i kardinal msgr. mr. Josip Bozanić. Mladu misu
proslavio je 16. srpnja 2000. ispred spomen-bazilike Sv. Nikole Tavelića u rodnoj Župi s
kolegom fra Stipom Markovićem, kada propovijeda fra Filip Sučić, dugogodišnji misionar u Kongu u Africi. Tom prigodom franjevci duvanjskoga samostana povjeravaju velik križ
Nikoli Nevistiću Bilom da se zauzme za njegovo postavljanje kao spomen-znaka u
sjećanje na kapelicu na raskrižju prometnica rodnoga mjesta Kola, podignute 1930., s
kipom B. D. Marije i sv. Ante. Kod prometne nezgode, početkom sedamdesetih godina 20.
stoljeća, kapelica je prilično oštećena, a zbog neobnavljanja od tadašnje vlasti maknuta pod izlikom da ometa promet na magistralnoj cesti. Nakon konačnog dobivanja dopuštenja,
križ je postavljen pa ga je fra Mate 13. kolovoza 2011. i blagoslovio.
Do kolovoza 2005. zajedno s kolegom fra Stipom djeluje kao župni vikar u Župi
bezgrešnog začeća B. D. Marije u Posušju, gdje predaje vjeronauk u osnovnim školama u
Posušju, Čitluku i Batinu, kao i srednjoj školi u Posušju, priprema krizmanike, vodi
ministrante i čitače, surađuje s polaznicima zajednice »Molitva i Riječ«, voditelj je
biblijsko-meditativno-molitvenih susreta. Prema potrebi svira, poglavito na svetim misama
zornicama, i surađuje s višeglasnim župnim zborom »Fra Grga Martić«. Od 28. lipnja
2003. zadesili su ga veliki zdravstveni problemi koje su izazvale tri vrste opasnih bakterija,
zbog čega je bio na rubu života i smrti pa doživio križ i iskusio patnju. Usprkos
rehabilitacijama, stalnim nastojanjima da se vrati u normalnost života i nuspojavama,
nastoji nesmetano obavljati obveze i dužnosti.
Od 2000. redovito surađuje s katoličkim listovima Naša ognjišta, Glas koncila,
Katolički tjednik, Brat Franjo, Svjetlo riječi, Mali koncil s informativnim i formativnim
prilozima, predstavlja đačke radove i razmišljanja mladih. Osobito je aktivan u hrvatskom
katoličkom mjesečniku Naša ognjišta u Tomislavgradu, u kojem je od rujna 2001. u
uredničkom vijeću, a od listopada 2002. jedno vrijeme uređuje stranice za djecu i mlade
»Mlade nade«. Od rujna 2001. do rujna 2005. u spomenutom listu objavljuje serijal o
klasičnoj glazbi i skladateljima pod naslovom »Male zgode iz života velikih glazbenika«.
Piše i prikuplja te u istom listu objavljuje osobna poticajna razmišljanja, iskustva vjernika i
svjedočanstva vjere. Redovito prati i izvješćuje u katoličkim listovima o godišnjim
susretima župnih zborova, »Zlatnoj harfi«, koncertima zborova i osnovnih glazbenih
škola.

Od kolovoza 2005. djeluje kao župni vikar u rodnoj Župi Tomislavgrad. I tu vodi
ministrante i priprema krizmanike, surađuje sa zajednicom »Molitva i Riječ« te je
inicijator pri osnivanju njezina ogranka u Župi, što je i ostvareno 16. studenoga 2006., u
čemu aktivno sudjeluje, vodi odrasle i djecu čitače te biblijsko-meditativno-molitvene
susrete.
Sâm ili sa suradnicima, od lipnja 2001. godine, prikupljao je različita ratna
svjedočenja s Bleiburga i Križnog puta od političkih uznika i skupina, koji su u
namještenim političkim procesima osuđivani na zatvorske kazne od komunističke vlasti.
Velik broj članaka i svjedočanstva objavljen je u glasilu HDPZ-a Politički zatvorenik, na
različitim internetskim portalima, od kojih su neki postali i dijelom internetske
enciklopedije Wikipedije. Na taj način od zaborava nastoji otrgnuti i javnosti predočiti
svjedočanstva ljudi iz različitih mjesta sa svih stradanja hrvatskoga naroda.
Zapažen mu je istraživački rad prema izvorima o političkom uzniku dr. fra Smiljanu
Zvonaru, koji je uz ostalo objavljen u dvama nastavcima u zborniku radova Hercegovina
franciscana, »Franjevac čvrstoga kova i velikih snova«, br. 4, Mostar 2008., prvi dio, i br.
5, Mostar 2009., drugi dio. Nakon dvanaestogodišnjeg nastajanja s dvadeset suradnika
sakupljača svjedočanstava s prilozima i prosudbama povjesničara, objavljeni su u knjizi
Svjedočanstva o stradanjima Hrvata, u Zagrebu 2013. godine, koju je fra Mate uredio u
nakladi izdavačke kuće »Dva i dva«. Projekt je samostalno financiran s poduzetnikom ing.
Ivanom Stanićem Švabom iz duvanjskog Luga. Održano je trinaest promocija i jedna
prezentacija ove knjige u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i inozemstvu. Objavljuje radove
u zborniku Šestog hrvatskog žrtvoslovnog kongresa »Hrvatskog žrtvoslovnog
društva«, »Vrijeme žrtve« u Zagrebu 2015., Susreti, br. 9., ogranka Matice hrvatske u
Grudama 2015., kao i u zborniku Sveti Dominik u Hrvata, naklade Istina u Zagrebu 2021.
godine. Od ožujka 2011. na kršćanskom internetskom portalu »Putevi milosti«
( http://putevimilosti.com ), čiji je suosnivač i član uredništva, uz priloge o Bibliji, redovito
piše nedjeljna biblijska razmatranja, misli i duhovna razmišljanja, dok od prosinca 2012.
djeluje u istoimenoj humanitarnoj udruzi. Od 2. veljače 2017. stranica je preimenovana u
rimokatolički ekumenski portal »Put, istina i život« ( http://put-istina-zivot.com/ ), u kojem
je pročelnik uredništva rimokatoličkog dijela portala, kao i homiletičar. Od internetskog portala prima priznanje za homiletičara godine i dugogodišnju suradnju s mnogobrojnim
prilozima.

Novinske članke i priloge s različitim temama informativnog i formativnog
sadržaja na osobit način objavljuje na internetskim portalima rodnog Kola ( www.kolo-
tg.com ) i Tomislavgrada ( www.tomislavcity.com ), gdje od 13. siječnja 2015. ima i svoju
kolumnu. Od srpnja 2012. sa skupinom svećenika uređuje emisiju »Duhovne minute« na
Radiju Kupres ( www.kupreskiradio.com ). Njegov putopis o glazbi i susretu s glazbenicima
u posjetu Beču i Salzburgu iz srpnja 2011. godine, među ostalim, objavljen je i u zvučnom
časopisu »Kameni vrhunci«, br. 28., srpanj-kolovoz 2011., glasila Saveza slijepih osoba
Herceg-Bosne.
Od srpnja 2007. zagovara osnivanje općinskih povjerenstava za istraživanje žrtava
svih ideologija, čega je inicijator u općini Tomislavgrad, što se i ostvaruje prema
načelnikovoj odluci 22. veljače 2012. godine, koju Općinsko vijeće konačno potvrđuje
rješenjem 21. veljače 2014., a čiji je fra Mate član. Nažalost, povjerenstvo je ostalo tek
slovo na papiru bez ijednog sastanka ili ostvarenog projekta.
Aktivno sudjeluje u manifestaciji »Dani Kola« od 2010. do 2013. u prisjećanju na
sve poginule i nestale sumještane u Prvom i Drugom svjetskom ratu, na Bleiburgu i
Križnom putu te uspomenu na mučenog i ubijenog hrvatskog dobrovoljca i branitelja
Davora Tadića u Domovinskom ratu 1992. godine. Za aktivno sudjelovanje u manifestaciji
2010. godine dobiva zahvalnicu, kao i 2011. godine s potporom kod podizanja spomen-
obilježja u središtu rodnoga Kola. Fra Mate ga je uz prisustvo mnoštva sumještana
blagoslovio 13. kolovoza 2011. godine uz uređeni okoliš ispred stare česme sagrađene
1883. godine.
Homilije Propovijedaj riječ – uporan budi liturgijske godine C objavljene su u
Mostaru 2018., liturgijske godine A, objavljene u Mostaru 2019., liturgijske godine B,
objavljene u Mostaru 2022. sa sponzorima u izdanju nakladničke kuće i franjevačke tiskare
»Fram-Ziral«. Aktivno je angažiran na još tri velika projekta: anegdotama franjevaca u
liku malog fra Mateja, klasičnih glazbenika – njihovim životima, djelima i anegdotama,
misli i razmišljanja na različite teme. Pjesme piše od 2010. za što na 7. susretu hrvatskoga
duhovnog književnoga stvaralaštva »Stjepan Kranjčić« dobiva zahvalnicu, od kojih je
jedna od njih »Ptice« na 12. susretu uvrštena u zbornik radova »Biseri u zvijezdama«,
Križevci, 2020. godine.

PODIJELI