Caritas Zagrebačke nadbiskupije (CZN) je pastoralna i karitativna ustanova Zagrebačke nadbiskupije osnovana u svrhu promicanja djelotvorne kršćanske ljubavi na području Zagrebačke nadbiskupije.

CZN ima pravnu osobnost na kanonskom i građanskom području. CZN je član Hrvatskog Caritasa te kao takav ravnopravan partner ostalim biskupijskim caritasima u RH.

CZN njeguje partnerski odnos i suradnju s državnim i lokalnim institucijama te civilnim i crkvenim pomažućim organizacijama, čime nastoji poboljšati različite oblike pružanja materijalne i psihosocijalne pomoći što širem krugu pojedinaca i skupina na području Zagrebačke nadbiskupije.

Putem organiziranog i kompetentnog karitativnog rada, čija se etika temelji na evanđelju i nalogu Crkve te kao subjekt s izravnom odgovornošću, Caritas doprinosi općem dobru u društvu na slijedeće načine:

  1. konkretno pomažući duhovno, duševno i tjelesno ugrožene pojedince i skupine
  2. djelujući na uzroke koji dovode do tog stanja
  3. zagovaranjem onih čiji se glas ne čuje

Caritas Zagrebačke nadbiskupije ima ključnu ulogu među karitativno-socijalnim ustanovama Katoličke Crkve u Hrvatskoj. Pružanjem usluga socijalne skrbi trenutno ima na smještaju 300 odraslih i djece a brojnim programima, projektima i drugim oblicima izvaninstitucijske skrbi pomaže skoro 10000 socijalno ugroženih obitelji.

Osim toga, Caritas ima značajnu ulogu i na gospodarsko-socijalnom planu. Kao poslodavac ima sklopljene ugovore o radu sa gotovo 160 zaposlenika čime izravno osigurava egzistenciju za 160 obitelji.

 

 

Link: http://www.czn.hr/Onama.aspx

PODIJELI