BRIŽNOST PRESVETOG SRCA GOSPINOG

211

U rajskim očima suze su svijeta, suosjećajno je Presveto srce Gospino, na mir nas poziva, na sjedinjenje sa presvetim Kristovim ranama iz kojih teče milosna krv koja nas spašava. Golubica blagoslova iz njedara Bogorodice u naše dane silazi, Duh Sveti je uz nju krilima je blagoslovljenim krasi. Sve čini kraljica anđela da nas spasi navještajući nam Kristovo Evanđelje srcu i duši. Divno je imati oslonac iz Raja, za sve poruke nade Marijo majko hvala!

Blažena Djevica Marija je sa nama, kao molitvena utjeha, blagoslovljena je njena zaštita. Anđeli sveti su nam u ispomoći u sve dane imamo rame za plakanje. Priredio vam Gospodin zagovorom Gospodin iznenađenja milosna koja silaze na krilima Duha Svetoga, amen!

Sa ljubavlju  Ana Emanuela, Bilaj 2.04.2018.

PODIJELI