BRIŽNOST ANĐELA ČUVARA

230

Kako nas samo nježno anđel čuvar voli, onom vječnom brižnom ljubavlju… za života i poslije njega… nikada od nas ne odustaje… jer je od same ljubavi svete koja ne pozna grijeh. On se zalaže za nas, brani nas i vodi. I kada smo ljuti i razočarani i kada smo grešni on nas ljubi, zamislite dušice kakav je onda Bog, anđeli su zračica milosti njegove prema onima koji ga istinski ljube, a On je ona neizustiva ljubav, sveto ganuće koje nas raduje vječno. Lipo je osjetiti voljenost iz Raja i kada ti putem srca šapuće volim te, pazim na tebe, roda si Jeruzalemskog, na sliku svoju te stvorio Bog. Mi još ne možemo shvatiti Nebo, ali sreća ono nas shvaća i sa grijehom prihvaća, jer smo u milosti Božjoj svi koji grlimo križ i trpimo za Isusa. Ja istinski osjetim ljubav svetog anđela, često putem osmjeha i suza… i kao curica sam mu darovala molitve noću… tako sam i nastavila… Blagoslovljena mi mama koja me je molitvi poučila… Anđele čuvaru mili… svojom snagom me zakrili… neka nas čuva čuvar od Boga drage dušice… neka njegova aureola bude štit našeg srca… u sve dane… Isus ih upućuje… sa darovima nebeskim je nepresušan naš kralj slave vječne. Hvala Isuse za naše čuvare, oni nas uče voljeti istinski, razumjeti i kada nas ne razume. Ljubiti i kad nismo ljubljeni.
Usnite u Božjoj milosti… u daru anđeoskih krila, ljubi vas Ana Emanuela sestrica u Kristu i njen anđelak u srcu rasplesan! Bilaj, 23.04.2018.

PODIJELI