“Ti jedini, Kriste, kadar si spasiti svakog pojedinca!
Ti jedini, Kriste, kadar si spasiti obitelji naše!
Ti jedini, Kriste, kadar si spasiti narod naš i domovinu našu!
Bez Tebe neće koristiti – nikakvi državnici,
nikakvi vojskovođe,
nikakvi političari,
nikakvi ideolozi.
Tu, eto, našu živu vjeru došli smo da ispovjedimo na ovom Kongresu.”

(Propovijed 1936. godine.)

PODIJELI