” Nije ni čudo,jer se sam Sotona pretvara u anđela svijetla.”

( 2 Korinćanima 11,4 )

PODIJELI