“Ne budite dakle zabrinuti za sutra.Sutra ce se brinuti za se.Dosta je svakom danu zla njegova.”

(Mt 6,34)

PODIJELI