„Vjeruj u Gospodina Isusa pa ćeš se spasiti ti i tvoj dom.“

( Dj 16,31 )

PODIJELI