„Prije svega imajte žarku ljubav jedni prema drugima jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha“!

(1. Petrova 4,8)

PODIJELI