“Sotona obilazi kao ričući lav i traži koga da proždre”

(1. Petrova 5,8)

PODIJELI