“Uzdaj se u Jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor.”

( Mudre izreke 3,5)

PODIJELI